2ο Διεθνές Φόρουμ Συνεταιριστικού Δικαίου: 26-28 Σεπτεμβρίου

Το 2ο Διεθνές Φόρουμ Συνεταιριστικού Δικαίου με γενικό θέμα «Συνεταιριστικό δίκαιο και συνεταιριστικές αρχές» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2018.
Διοργάνωση:
– IUS Cooperativum (διεθνής κοινότητα νομικών των συνεταιρισμών)
– ICA (International Co-operative Alliance)
– Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
– Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας «UnivSSE Coop».
Χώρος διεξαγωγής:
Εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Τζώρτζ 4 – Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα
Εγγραφή:
Η συμμετοχή στο Φόρουμ είναι δωρεάν.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο για τα 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ στις 17/9/2018, ενημερώνει όσες ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΟΙΣΠΕ τους καταλογίστηκε εν τέλει τέλος επιτηδεύματος για το 2016 (για την ακρίβεια μέχρι 31.10.2016) την δυνατότητα να αιτηθούν τη διαγραφή του. Για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε στους ως άνω φορείς για το φορολογικό έτος 2016 απαιτείται η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της βεβαίωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναφέρεται στην περ. κζ ́ της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α ́ της ΠΟΛ. 1030/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (σσ δηλαδή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο φορέων Κ.ΑΛ.Ο) για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση:

Coopenair Festival – 1o Φεστιβάλ Συνεργατισμού

12,13 και 14 Οκτωβρίου στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ 1ο Φεστιβάλ Συνεργατισμού CoOpenAir Festival

Facebook event

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση της οργανωτικής ομάδας:

«Ο δρόμος του συνεργατισμού, της αυτοδιαχείρισης, της αλληλεγγύης, της αυτοοργάνωσης και της αξιοπρέπειας στην εργασία, ήταν είναι και θα είναι ο δρόμος ο οποίος επιλέξαμε να πορευτούμε με πρόταγμα την εργασία χωρίς αφεντικά, την ισοτιμία και την ισότητα. Τασσόμαστε ανοιχτά στο πλευρό των συνεργατικών δομών που λειτουργούν πραγματικά αμεσοδημοκρατικά και βλέπουν τους εαυτούς τους, όπως και εμείς, ως κομμάτι του προπλάσματος για μια άλλη κοινωνία. 1ο Φεστιβάλ Συνεργατισμού CoOpenAir Festival για να δείξουμε ότι μπορούμε χωρίς αφεντικά, από τα κάτω, αυτοοργανωμένα, με αυτοδιαχείριση ενάντια στην οικονομική τους βαρβαρότητα.
Μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις, συζητήσεις και workshops, αναδεικνύουμε τα ζωντανά παραδείγματα συνεργατικών εγχειρημάτων που εργάζονται και λειτουργούν ριζοσπαστικά.
Σε αυτό το ταξίδι έχουμε μαζί μας, αρκετά συνεργατικά εγχειρήματα: ΣΕ ΒΙΟΜΕ, Ακυβέρνητες Πολιτείες- Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο-Καφέ, ThessPro, Συνεταιρισμός Τζεπέτο – Geppetto Co-operative, Το Κιβώτιο- Συνεταιρισμός/Κολεκτίβα Εργασίας, Mεταδεύτερο, Εκδόσεις των συναδέλφων, Ποέτα Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο Καφέ, Το Ωραίον Ντεπώ, Το Παγκάκι- Καφενείο/Κολεκτίβα Εργασίας, Εκλεκτίκ, Terra Verde-chania, Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία, Bedreddin, AllosTropos, ΦωτΟμαδα, Εργατικό Ιατρείο στη ΒΙΟΜΕ, Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ.»

Ετήσια Έκθεση_2018 της Ειδ. Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

[ αναδημοσίευση από https://kalo.gov.gr ]

Δημοσιεύτηκε χθες, η Ετήσια Έκθεση έτους 2018 της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στην Έκθεση περιγράφονται αναλυτικά όλα τα πεπραγμένα, οι δράσεις, οι μελέτες, τα εργαλεία και οι εξελίξεις στο πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο., που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους 2017 και μέχρι το καλοκαίρι του 2018, με στόχο τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και εδραίωση της Κ.ΑΛ.Ο. στην ελληνική κοινωνία.

Ακολουθεί η σύνοψη της Έκθεσης

ΣΥΝΟΨΗ

 

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο δημόσιο αρχείο, ανοιχτό σε όλους και όλες που ασχολούνται με τον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο. στη χώρα μας.

Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 1 γίνεται εκτενής αναφορά στο ηλεκτρονικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (e-kalo), το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις αρχές Φεβρουαρίου 2018 και αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση και συντόμευση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν το Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Έτσι, από τις αρχές του 2018 η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία πρόσβαση έχουν όλοι οι πολίτες, εφ’ όσον έχουν πιστοποιηθεί από το σύστημα, αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. και, παράλληλα, συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του χρόνου εξέτασης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Οι διαδικασίες, οι οποίες πλέον υλοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πύλης, αφορούν την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς επίσης και τη χορήγηση πιστοποιητικού Μέλους, βεβαιώσεων καταχώρησης τροποποιήσεων στοιχείων του Φορέα, βεβαιώσεων ιστορικού μεταβολών και βεβαιώσεων διαγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προβλεπόμενες ενέργειες που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2018, στις οποίες εντάσσεται η διασύνδεση του ηλεκτρονικού Μητρώου Κ.Α.Λ.Ο. με τα υπόλοιπα Υποσυστήματα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και με τα Πληροφοριακά Συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ώστε να αντλούνται σημαντικά οικονομικά στοιχεία των φορέων (π.χ. κύκλος εργασιών, κέρδη κ.λ.π.) απαραίτητα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο., προκειμένου να διαμορφώνονται οι κατάλληλες πολιτικές για τη στήριξη και ανάπτυξή του.

Επίσης, περιλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, που πρόκειται να αναληφθούν το προσεχές χρονικό διάστημα και αφορούν την αποσαφήνιση της εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, αλλά και αναγκαίες τροποποιήσεις που έγιναν στο θεσμικό πλαίσιο για την Κ.Α.Λ.Ο. (Ν. 4430/2016) προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα που αφορούν στο δικαίωμα συμμετοχής στις Κοιν.Σ.Επ Ένταξης ενηλίκων χωρίς πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, στη μείωση του κατώτατου ορίου επιβολής προστίμων στους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και στην αναδιατύπωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των μελών των Συνεταιρισμών Εργαζομένων. Στο ίδιο κεφάλαιο, επιπλέον, γίνεται αναφορά σε νομοθετικές εξελίξεις που σχετίζονται με την παραχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο και, ειδικότερα, επισημαίνεται η δυνατότητα που παρέχεται πλέον μέσω της εφαρμογής του άρθρου 196 του «Κλεισθένη», να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικού ακινήτου σε Φορέα Κ.ΑΛ.Ο, που έχει την έδρα του ή ασκεί τη δραστηριότητα του στο συγκεκριμένο δήμο για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε έτη.

Στη συνέχεια, ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε μια σειρά συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με αρμόδιους φορείς (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. και αφορούσαν τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί (με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του νόμου) η απρόσκοπτη συμμετοχή των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στις δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς. Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις δύο μελέτες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια για την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα», τη διαχείριση του οποίου έχει το Βρετανικό Συμβούλιο και δικαιούχος είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η μία μελέτη, με αντικείμενο την υφιστάμενη συνεταιριστική νομοθεσία, παρουσιάζει μια σειρά ευρημάτων, καταλήγει σε μια σειρά συμπερασμάτων και στο τέλος προτείνει ένα σχέδιο νόμου για την ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την έκθεση της προαναφερθείσας μελέτης, η ενοποίηση της κατακερματισμένης συνεταιριστικής νομοθεσίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη των συνεταιρισμών στην νέα ελληνική πραγματικότητα. Η δεύτερη μελέτη πραγματεύεται τη δημιουργία ενός κατάλληλου μοντέλου για την Ελλάδα που θα αφορά τις υπό πτώχευση, αφερέγγυες και ήδη πτωχευμένες επιχειρήσεις και τη μεταβίβασή τους σε πρωτοβουλίες της Κ.ΑΛ.Ο.

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται αναλυτικά η Μέτρηση Κοινωνικού Αντίκτυπου, που αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο στη προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στον πυρήνα αυτού του κεφαλαίου, ορίζεται η έννοια του κοινωνικού αντίκτυπου και αποσαφηνίζεται το τι είναι η «μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου», ενώ παράλληλα περιγράφονται αναλυτικά σημαντικές έννοιες στη διαδικασία για την μέτρησή του (εισροή, δραστηριότητα, εκροές, αλλαγές, δείκτες, νεκρό βάρος, επιμερισμός αποτελέσματος κ.ά.), καθώς επίσης και οι αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τη «μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου» (εμπλοκή ενδιαφερόμενων Μερών, κατανόηση των αλλαγών, αποτίμηση των σημαντικών αποτελεσμάτων, αποφυγή υπερβολών, διαφάνεια, επαλήθευση της διαδικασίας κ.ά.). Περιγράφονται, επίσης, αναλυτικά μια σειρά από προαπαιτούμενα τα οποία είναι σημαντικά για μια ορθή διαδικασία μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου, όπως είναι ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών και η διαμόρφωση από τον φορέα μιας «θεωρίας της αλλαγής», ενώ παράλληλα γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των ερωτημάτων που αναπτύσσονται στο εργαλείο μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου. Στο κλείσιμο της ενότητας αυτής, γίνεται αναφορά στην προσπάθεια της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. να διερευνήσει την ανάπτυξη ειδικής πιστοποιημένης σήμανσης (λογότυπο) για Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στόχος είναι η διαφοροποίηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών τους, από φορείς και αγαθά της συμβατικής οικονομίας, αλλά και η βελτίωση της βιωσιμότητας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο, μέσω της ευκολότερης ταυτοποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν από ευαισθητοποιημένους καταναλωτές με συγκεκριμένες προτιμήσεις, αλλά και αυξημένη αίσθηση της αξίας του φορέα από εργαζομένους, επενδυτές και χορηγούς που είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς τις αξίες της Κ.ΑΛ.Ο.

Εκτός όμως από τη Μέτρηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου Κ.ΑΛ.Ο., στα επόμενα κεφάλαια (κεφάλαια 3 και 4) αναδεικνύονται μια σειρά άλλων κρίσιμων παραγόντων, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η πληροφόρηση, η δικτύωση και η συνεργασία, που συμβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση και ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. Στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας, η οποία περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. προγραμματίζει και υλοποιεί μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κατάρτισης, που σχετίζονται είτε με την εκπαίδευση και κατάρτιση των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο, οι οποίοι θα λειτουργούν ως Κέντρα Στήριξης των φορέων του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο, είτε με την επιμόρφωση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα που αφορούν το θεσμό της Κ.ΑΛ.Ο. Έτσι μέσω του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προαναφέρθηκε, έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο προορίζεται για τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που θα λειτουργήσουν ως Κέντρα Στήριξης και θα αναλάβουν να στηρίξουν τους φορείς του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο., είτε πρόκειται για νέα εγχειρήματα, είτε για υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Επιπλέον, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), πρόκειται να διοργανώσει κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία θα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ενημερωθούν για το θεσμό της Κ.ΑΛ.Ο. και την ανάπτυξή της, καθώς και για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων. Παράλληλα όμως με αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, τα οποία έχουν ενσωματώσει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, τόσο σε θεματικά πεδία των προπτυχιακών τους σπουδών, όσο και στα μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Στην αφετηρία της δημιουργίας αυτού του δικτύου συνεργασίας ανακοινώθηκε η πρόθεση του Υπουργείου να υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και, παράλληλα, συνδιοργανώθηκε ημερίδα από την Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο και το Ε.Α.Π (27 Ιουνίου 2018) με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην υποστήριξη και τη μεγέθυνση του θεσμού της Κ.ΑΛ.Ο. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται, όπως συνοπτικά αναφέρεται στο κεφάλαιο 3, και η προσπάθεια της Ειδικής Γραμματείας να προχωρήσει σε συνεργασίες με άλλους φορείς του Δημοσίου (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων) προκειμένου να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εξοικείωσης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έννοιες, αξίες και δράσεις που αφορούν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της δικτύωσης, συνεργασίας και ενημέρωσης, που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, εντάσσεται η 1η Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο ΑTHENS EXPO ’17, που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2017 και η οποία αποτελεί μία επιπλέον προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, να συστήσει δια ζώσης τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, να προωθήσει τη δικτύωση των φορέων της, αλλά και να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των εκπροσώπων των μεγάλων παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο. Στην βάση της επέκτασης αυτού του δικτύου επικοινωνίας, συνεργασίας και ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε και η 1η EXPO Κ.ΑΛ.Ο. Δυτικής Ελλάδας τον Ιούλιο του 2018, την οποία συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο και η ΕΥΔ Δυτικής Ελλάδας. Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 1η και 2η COOPEXPO, οι οποίες διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο και βασικός τους σκοπός ήταν η γνωριμία του κοινού με την ιδέα και την πραγματικότητα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς επίσης και η άμεση επαφή των κατοίκων της Αθήνας με πληθώρα κοινωνικών και συνεργατικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η Ειδική Γραμματεία ανέλαβε τη πρωτοβουλία να διοργανώσει κλαδικές συναντήσεις μεταξύ των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στόχος των συγκεκριμένων συναντήσεων ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς Κ.ΑΛ.Ο., με συγκεκριμένο κλαδικό προσανατολισμό, να ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς γύρω από ζητήματα του κλάδου τους, να αποτιμηθεί η τρέχουσα κατάσταση σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και η θέση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε αυτόν και, ταυτόχρονα, να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των φορέων κάθε κλάδου και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και, συνεπώς, η αλληλοβοήθεια του ενός φορέα προς τον άλλο. Τέλος, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού και διάχυσης της πληροφορίας για θέματα που αφορούν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο δημιούργησε τη δική της ιστοσελίδα (kalo.gov.gr). Παράλληλα, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθεί τη διάδραση και επικοινωνία με τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και το ευρύ κοινό.

Εν συνεχεία, στα Κεφάλαια 5 και 6 παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα, μέσα από τη διοικητική καταγραφή του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο. Τα στοιχεία για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο., τα οποία προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς στο ηλεκτρονικό Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο και εξετάζονται από το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., αποτυπώνουν μια σημαντική δυναμική που αναπτύσσεται στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών φορέων της Κ.ΑΛ.Ο. και ο αριθμός των εργαζόμενων σε αυτούς, σε συνδυασμό με τον κύκλο εργασιών, παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει την ανάπτυξη του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο. στη χώρα μας τα τελευταία έτη. Επιπλέον, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα συγκεκριμένα κεφάλαια, η παρουσία της Κ.ΑΛ.Ο. και των φορέων της σταθεροποιείται ή ενισχύεται στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός των φορέων που
δραστηριοποιούνται στους περισσότερους οικονομικούς κλάδους, καθώς και ο αριθμός των κλάδων που εμφανίζονται στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στο Κεφάλαιο 7 περιλαμβάνεται συνοπτική παρουσίαση της μελέτης του οικοσυστήματος των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και της μελέτης που αφορά στην μέθοδο και τα εργαλεία διαρκούς παρακολούθησης του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο., οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προαναφέρθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη του οικοσυστήματος των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. αντικατοπτρίζει τις απόψεις και τις προσδοκίες του ίδιου του πεδίου.

Στο Κεφάλαιο 8 της Ετήσιας Έκθεσης, παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. της περιόδου 2017-2023. Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης, γίνεται εκτενής αναφορά στους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο, καθώς επίσης και στις δράσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο της Κ.ΑΛ.Ο. κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και έχουν χρηματοδοτηθεί από τους παραπάνω πόρους. Όσον αφορά τους πόρους που διατίθενται για τον Τομέα της Κ.ΑΛ.Ο., αυτοί προέρχονται κυρίως από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠΑνΕκ και ΕΠΑνΑΔ-ΔΒΜ και τα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Αυτοί οι διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 εξειδικεύτηκαν σε συγκεκριμένες δράσεις/είδη ενίσχυσης, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Ετήσια Έκθεση και αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις υποστήριξης και δράσεις άμεσων επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων σε νέους και υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Παράλληλα, η ίδρυση του Ταμείου Κ.ΑΛ.Ο., το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και βασικός του στόχος θα είναι η υποστήριξη των φορέων Κ.ΑΛ.Ο και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, σχεδιάζεται με την υποστήριξη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS). Τέλος, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προχώρησε στη δημιουργία και εφαρμογή δύο Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και για τη συμμετοχή τους όπου απαιτούνται εγγυήσεις ή/και προκαταβολές. Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων Λογαριασμών, η οποία προέρχεται από το Εθνικό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα έχει σαν στόχο την ενίσχυση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη ρευστότητας.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 9 της Έκθεσης παρουσιάζεται η διοικητική διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της Ετήσιας Έκθεσης 2018 εδώ

Aνταπόκριση από Κροατία: Η Κ.ΑΛ.Ο είναι Dobra ekonomija, όπου Dobra σημαινει Κ.ΑΛ.Ο

Η Κ.ΑΛ.Ο είναι Dobra ekonomija, όπου Dobra σημαίνει Καλό

Το 4ο Good Economy Forum  διεξήχθη στη Ζάγκρεμπ στις 15 Ιουνίου. Το Συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από το μέλος του RIPESS  Dobra Ekonomija και είχε διάρκεια μιας μέρας.

Οι θεματικές τις οποίες κάλυψε ήταν :

Δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό οικοσύστημα για την Κ.ΑΛ.Ο, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από Ευρωπαικές πόλεις.

Η Τροφή στην Αλληλέγγυα Οικονομία, συμμετείχαν μέλη εγχειρημάτων που αφορούν την τροφή. Στα πλάισια της θεματικής αυτής παρουσιάστηκε και η Καμπάνια Αλληλέγγυων Εξαγωγών από το DOCK.Οι Καρποί  Αλληλεγγύης (Fruits of Solidarity) είναι μια εφαρμογή της Κ.ΑΛ.Ο στο χώρο των εξαγωγών που στόχο έχει να δημιουργήσει οικονομικές συνεργασίες ανάμεσα σε κοινωνικά εγχειρήματα και συνεταιρισμούς διαφορετικών χωρών. Περισσότερες πληροφορίες στο https://dock.zone/karpoi-allilengyis/

Οικονομική Δημοκρατία στην Ανατολική Ευρώπη, συμμετείχαν μέλη εγχειρημάτων από Τσεχία, Ρωσία, Πολωνία και Κροατία

Καλές Πρακτικές, έγιναν παρουσιάσεις εγχειρημάτων από την Κροατία

Τοπικά εναλλακτικά νομίσματα. Εγινε παρουσίαση του εναλλακτικού νομίσματος Leman από την Γενεύη, και του Συνεταρισμού Ηθικής Χρηματοδότησης της Κροατίας.

Σε σχέση με την 7η Γενική Συνέλευση RIPESS

Στις 16 και 17 Ιουνίου έγινε η 7η Γενική Συνέλευση του RIPESS  στο Ζάγκρεμπ.Στην Συνέλευση συμμετείχαν μέλη του RIPESS από όλη την Ευρώπη.Την πρώτη μέρα έγινε ο Απολογισμός των Δραστηριοτήτων του RIPESS για το 2017.

Οι δραστηριότητες της χρονιάς που πέρασε κινήθηκαν σε τρεις άξονες.

Ο εσωτερικός που αφορούσε την προώθηση της δικτύωσης των μελών, νέα μέλη κυρίως από Ανατολική Ευρώπη και προσπάθεια δημιουργίας συνεργασιών ανάμεσα στα μέλη.

Ο διεθνής μέσω της ενεργής συμμετοχής στο RIPESS Intercontinental, προσπάθειες για συμμετοχή των μελών σε διεθνείς ομάδες εργασίας.

Και τέλος στον εξωτερικό άξονα ο οποίος αφορούσε δημιουργίες συμμαχιών , ορατότητα στα μέσα και μοίρασμα γνώσης καθώς και ανάπτυξη σχέσεων με οργανισμούς σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε Ευρωπαικό.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε και ο Οικονομικός Απολογισμός για το 2017.

Τρία νέα μέλη, από την Ανατολική Ευρώπη προστέθηκαν στο δίκτυο του RIPESS.

Δημιουργήθηκαν 3 ομάδες εργασίας με στόχο να προωθήσουν θέματα Εκπαίδευσης, Δημόσιων Πολιτικών και Δημιουργίας Συμμαχιών.

Στους στρατηγικούς στόχους του RIPESS, μέχρι το 2020, είναι η ενδυνάμωση του δικτύου και των μελών, οι δημιουργίες συμμαχιών με άλλα κοινωνικά κινήματα, η διάδοση της κουλτούρας της Κ.ΑΛ.Ο και οι δημόσιες πολιτικές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διοργάνωση του World Social Forum of Transformative Economies, στην Βαρκελώνη τον Απρίλιο του 2019 και 2020. Είναι μια συνδιοργάνωση του RIPESS,, REAS και του Δήμου Βαρκελώνης

 

Από τη συμμετοχή μας στην εκδήλωση: «Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο»

«Κανείς δεν εκπαιδεύει κανέναν, κανείς δεν εκπαιδεύει μόνος του τον εαυτό του. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται όλοι μαζί με τη μεσολάβηση όλου του κόσμου» (Πάουλο Φρέιρε Βραζιλιάνος Παιδαγωγός και Φιλόσοφος)

Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην ημερίδα με θέμα «Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο» , που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) και την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Σας παραθέτουμε ολόκληρη την ομιλία+παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε από τη » δική μας» Γεωργία Μπεκριδάκη, Κοινωνιολόγο.

Ως εισαγωγή παραθέτουμε 2 αποσπάσματα, που συμπυκνώνουν την οπτική μας σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία εντός της Κ.ΑΛ.Ο

«Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία συγκεντρώνει οργανώσεις που είναι εναλλακτικές εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας τους, του διαφορετικού αντικειμένου που παράγουν, του οράματος που προωθούν. Στην Κ.ΑΛ.Ο η εμπορική δραστηριότητα γίνεται μέσω της συλλογικής διαχείρισης των πόρων, ενώ παράλληλα πολύ βασικό ρόλο παίζει η δημιουργία του κοινωνικού δεσμού που μετουσιώνει τις σχέσεις σε πιο συμμετοχικές.

Οι μόνιμες εκπαιδευτικές δράσεις του DOCK εκκινούν από την παροχή ενημέρωσης για το τι είναι η ΚΑΛΟ, σε ποια σημεία διαφοροποιείται από την κυρίαρχη οικονομία, και στη συνέχεια μέσα από την παρακολούθηση και πρακτική εξάσκηση όλων των παραπάνω με σκοπό την εφαρμογή. Απευθύνεται σε ομάδες που τώρα εισέρχονται στο χώρο, που έχουν πρόθεση να ξεκινήσουν ένα συνεργατικό εγχείρημα ή δραστηριοποιούνται ήδη.

Τρίπτυχο: Ενημέρωση – Εξάσκηση – Αυτονομία

Άρα κάνουμε λόγο περισσότερο για δράσεις τύπου μη τυπικής μάθησης και κατάρτισης και γιατί αυτό μας αρμόζει ως φορέας Κ.ΑΛ.Ο που είμαστε και γιατί θεωρούμε ότι ταιριάζει καλύτερα στην Κ.ΑΛ.Ο που πάνω από όλα είναι ένα σύνολο καθημερινών πρακτικών που προηγούνται της θεωρίας[1], ακολουθώντας ένα σπιράλ πράξης-γνώσης-θεωρίας-πράξης-γνώσης-θεωρίας καταλήγοντας σε μια ενιαία γνωστική διαδικασία.

[…]

Σήμερα θα μείνουμε στην επιστημολογική/ παιδαγωγική προσέγγιση όπου δίνει προσοχή στην ικανότητα του τομέα να υποστηρίζει τη μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Σε αυτή την προσέγγιση προχωρούν σ έναν ακόμα διαχωρισμό (διαπερατό πολλές φορές) μεταξύ του γνωστικού αντικειμένου (cognitive – know that, ρητή, γενική, τυποποιημένη και απρόσωπη, που παράγεται μέσα από τους κανόνες της επιστημονικής κοινότητας και εφαρμόζεται στην πράξη) και της σιωπηρής γνώσης (tacit knowledge Michael Polanyi in 1958 in Personal Knowledge) η οποία δεν είναι πάντα ρητή, βλέπει τη γνώση ως εμπειρία και δίνει έμφαση στην πρακτική και τις δεξιότητες, είναι προσωπική. Αυτή η σιωπηρή γνώση θεωρείται μια κοινωνική διαδικασία που εμφανίζεται κυρίως μέσα από την κοινωνικοποίηση σε κοινότητες που πράττουν. Η διδασκαλία εκεί σημαίνει κυρίως να διαμορφώσεις το περιβάλλον στο οποίο οι «μαθητές/ συμμετέχοντες» μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία

Η παραπάνω προσέγγιση λέει ότι οι συγκεκριμένες γνώσεις δε μπορούν να αποκτηθούν σε κανένα άλλο πλαίσιο πέραν της πρακτικής.

Μάθηση σημαίνει: κάνω πρακτική εξάσκηση (learning by doing), ως κοινωνική διεργασία που συμβαίνει μέσα από την κοινωνικοποίηση σε κοινότητες που προσανατολίζονται στην πρακτική/δράση.

Μετάδοση της γνώσης σημαίνει: η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα κερδίσουν εμπειρία.

Η σιωπηρή γνώση που δεν είναι κωδικοποιημένη και η χρησιμότητά της δε μπορεί να αξιολογηθεί πριν γίνει ορατή μέσα σ ένα πλαίσιο διεπαφής για να μεταφερθεί απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συχνή διαπροσωπική επαφή, τακτική αλληλεπίδραση και εμπιστοσύνη.

[1] Νικολόπουλος Τ., & Καπογιάννης Δ. (2014). Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Αθήνα: Εκδόσεις των Συναδέλφων, σελ.123″

Δείτε εδώ:

Παρουσίαση: ΕΑΠ_Κ.ΑΛ.Ο

…και η τοποθέτησή μας

6,7 Ιουλίου η 1η Περιφερειακή ΕXPO Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα

6 και 7 Ιουλίου θα βρισκόμαστε στην Πάτρα, στην Αγορά Αργύρη ( Αγίου Ανδρέα 12), για να παρακολουθήσουμε από κοντά τις εργασίες της 1ης Περιφερειακής EXPO Δυτικής Ελλάδας. Πέραν της συμμετοχής μας στην οργανωτική ομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τα εγχειρήματα της περιοχής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την ψηφιακή επικοινωνία, στα πλαίσια των θεματικών εξατομικευμένων συμβουλευτικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο.

Πληροφορίες
1η Περιφερειακή Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
6 Ιουλίου 10.00-21.00 | 7 Ιουλίου 09.00 – 14.00

 

Επισκεφτείτε το site επικοινωνίας της διοργάνωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου, συμμετέχουμε στην ημερίδα με θέμα «Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο» , που συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) και την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Παράρτημα Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ, Γραβιάς 6 (χάρτης)

Μαζί με άλλους φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την οπτική μας, τους διάφορους τρόπους μέσα από τους οποίους αντιμετωπίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία στην Κ.ΑΛ.Ο  και τα μέσα που χρησιμοποιούμε.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη μας, που λειτουργεί οnline με ελεύθερη πρόσβαση σε τίτλους βιβλίων, δοκιμίων, ερευνών κ.α.

Στο Helpdesk του Dock,  βρίσκονται επίσης 2 πολύ χρήσιμα εργαλεία μας για όσους επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν στην Κ.ΑΛ.Ο:

1.Η επεξεργασία μας σχετικά με το νόμο 4430/2016

2. Ο οδηγός μας για την επιλογή νομικής μορφής

Δείτε το event στο Facebook εδώ 

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σας προσκαλούν στην ημερίδα που συνδιοργανώνουν με τίτλο “Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο.”

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη του ρόλου της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην υποστήριξη και τη μεγέθυνση του θεσμού της Κ.ΑΛ.Ο. – ευκαιρίες και προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει παρουσιάσεις σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο, και να συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με φορείς του οικοσυστήματος της Κ.ΑΛ.Ο..

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για όποια επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Διήμερη Συνάντηση Αλληλέγγυων Σχολείων: 16-17/6, AΣΚΤ

<< Facebook Event >>

Η συνάντηση έχει ως στόχο τη διερεύνηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών, την ανάδειξη και ενδυνάμωση των «καλών» πρακτικών στο χώρο της εκπαίδευσης, την εμβάθυνση του δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας των Αλληλέγγυων Σχολείων – τόσο ως προς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μεθόδων, όσο και στον τρόπο λήψης αποφάσεων μέσω της ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το διήμερο θα περιλαμβάνει συζητήσεις και εργαστήρια με τις εξής
θεματικές ενότητες:

1. Τα αλληλέγγυα σχολεία ως κοινότητες συμμετοχικής δράσης και
δημοκρατίας
2. Αλληλέγγυα Σχολεία, Κ.ΑΛ.Ο
3. Πολυπολιτισμικότητα: Σχολεία μεταναστών και προσφύγων
4. Έμφυλες ταυτότητες στην Εκπαίδευση: Για μια σχολική κοινότητα
χωρίς κουτιά
5. Κοινωνική παιδαγωγική, κοινότητες μάθησης και αλληλέγγυα σχολεία
6. Εργαστήριο: Κοινωνικά Κινήματα και Παιδαγωγική – Το παράδειγμα του σχολικού συνεταιρισμού

*Το αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες

Μάθετε περισσότερα: http://meeting.solidarityschools.gr/el/
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Τι είναι τα Αλληλέγγυα Σχολεία:

«Το Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 σε μια προσπάθεια συντονισμού, συνεργασίας και σύμπραξης δομών που ασχολούνται με την εκπαίδευση με βασικό πυρήνα την δημοκρατική και συμμετοχική λειτουργία, την αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση. Συγκροτήθηκαν επάνω στη βάση της κάλυψης των αναγκών της κοινωνίας και της αντίστασης απέναντι στην όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία. Λειτουργούν στο πλαίσιο ελεύθερων κοινωνικών χώρων είτε ως τμήματα ευρύτερων αλληλέγγυων δικτύων είτε ως αυτόνομες κοινότητες μάθησης.

Όραμα μας είναι η ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης. Τα Αλληλέγγυα Σχολεία δεν αποτελούν υποκατάστατο του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, αντίθετα παίζουν ένα ρόλο υποστηρικτικό: βασικός στόχος είναι τα αλληλέγγυα σχολεία να αποτελέσουν τη μήτρα εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης με τις οποίες θα μπολιαστεί το δημόσιο σχολείο.

Από την Αθήνα και τον Πειραιά μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη, τα Αλληλέγγυα Σχολεία συγκροτούν ένα πολύμορφο δίκτυο κοινοτήτων μάθησης, που προτάσσει τη δημοκρατία, την κοινωνική ενδυνάμωση και τη συλλογικότητα απέναντι στον ατομικισμό και την αδράνεια.»

Εκπαιδευτικές δομές ανά την Ελλάδα

• Μοσχάτο: Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας https://bit.ly/2w2vhMe
• Ταύρος: Αλληλέγγυο Σχολείο Ταύρου https://bit.ly/2r9Qu0X
• Εξάρχεια: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας https://bit.ly/2jgPnsS
• Πειραιάς: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά https://bit.ly/2I2M7z9
• Πειραιάς: Φροντιστήριο Αλληλεγγύης https://bit.ly/2jhDYsy
• Κερατσίνι: Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου https://bit.ly/2Fpfq9D
• Θεσσαλονίκη: Μαθήματα για Όλους Ετεροτοπίας https://bit.ly/2KlpAMi
• Ξάνθη: Αλληλέγγυο Φροντιστήριο Kardelen https://bit.ly/2r4bfvN

15-17 Ιουνίου θα βρισκόμαστε στο Ζάγκρεμπ

15-17 Ιουνίου, το Dock θα βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, σε μια χώρα που η Κ.ΑΛ.Ο αναπτύσσεται σταθερά, για να συμμετέχει στις διαδικασίες του Good Economy Forum αλλά και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του πανευρωπαϊκού δικτύου Ripess EU

To Good Economy Forum, διοργανώνεται από τοπικές ομάδες ακτιβιστών και συνεργατικών εγχειρημάτων που δρουν στα πλαίσια του Green Network of Activists Groups and the Platform for Good Economy και αποτελεί , τα τελευταία χρόνια, ένα μοναδικό χώρο και γεγονός, στην Κροατία και την περιοχή των Βαλκανίων, ο οποίος συγκεντρώνει ακτιβιστές και ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν και ακολουθούν διάφορες μορφές εναλλακτικής οικονομίας: δραστηριοποιούνται στο χτίσιμο μοντέλων “καλής οικονομίας”, τα οποία υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τις τοπικές μας κοινότητες και την κοινωνία.

Μέσα από το Συνέδριο δίνεται η ευκαιρία για ανταλλαγές ιδεών και γνώσης, να δημιουργηθούν νέα μονοπάτια συνεργασιών, νέα project και κοινά εγχειρήματα.

Στην ετήσια Γ.Σ του Ripess EU, άνθρωποι από όλη την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στην Κ.ΑΛ.Ο, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες δημιουργώντας ένα χώρο για περισσότερη συνεργασία μεταξύ τους.

Διαβάστε εδώ το πλήρες πρόγραμμα

Με βάση τους διοργανωτές:

» Για μία ακόμη φορά εστιάζουμε σε πραγματικές ιστορίες και μοντέλα τα οποία είναι ήδη υπαρκτά γυρω μας!  Ένας κόσμος πρακτικών «συνεργατικής οικονομίας» με έννοιες όπως «ανοιχτά εργοστάσια», οικολογικές και κοινωνικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία που διευθύνονται από μετανάστες και πρώην πρόσφυγες, πόλεις οργανωμένες με συμμετοχική διακυβέρνηση, κινήσεις συλλογικής ιδιοκτησίας και δικαιότερος τομέας εργασίας, που ασχολούνται ταυτόχρονα με την πλούσια παράδοση των συνεταιρισμών και τις νέες τεχνολογίες του 21ου αιώνα.»