Kαταργήθηκε οριστικά το τέλος επιτηδεύματος για τις ΚοινΣΕπ

Με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 καταργείτε οριστικά το τέλος επιτηδεύματος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του ν. 4577/2018 που αφορά την τροποποίηση διαβάζουμε:

1. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Από 1.1.2019 καταργείται η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου.».

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 2.».


Kalomathe.gr: H Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Κ.ΑΛ.Ο

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας 7 φορέων που δρουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο γεγονός αλλά είναι και online!

Στο www.kalomathe.gr, θα υπάρχει προσεχώς και σε ελεύθερη πρόσβαση  «εκπαιδευτικό υλικό για την Κ.ΑΛ.Ο στα ελληνικά με ύφος απλό και κατανοητό και σε μορφή ανοιχτή και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο/η»

Ως Dock έχουμε αναλάβει τη δημιουργία και επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την εισαγωγή στην Κ.ΑΛ.Ο, την δημιουργία/διακυβέρνηση συνεργατικών ομάδων και τέλος την ανάλυση/επεξήγηση επιχειρηματικών εργαλείων ( SWOT analysis, επιχειρηματικός καμβάς) ενώ σε επόμενη φάση του project θα παρουσιάσουμε υλικό που αφορά το marketing προϊόντων και την επιλογή νομικης μορφής.

Δείτε το promo video της πλατφόρμας:

Στην επίσημη πρώτη εμφάνισή της η εκπαιδευτική πλατφόρμα περιέχει χρήσιμο και ιδανικό υλικό για για ομάδες ατόμων «που σκέφτονται να φτιάξουν μια ΚοινΣΕπ…» αλλά και για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα την Κ.ΑΛ.Ο.

Οι φορείς  με τους οποίους είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε, συνδιαμορφώνοντας τις κατευθύνσεις της όλης προσπάθειας είναι οι παρακάτω:

Η άτυπη Ομάδα Συντονισμού κινείται ήδη προς την κατεύθυνση δημιουργίας Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου το οποίο θα απαρτίζεται από πρόσωπα που συνέβαλαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη δημιουργία αυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και δεσμεύονται να συνεχίσουν τη λειτουργία της και να εμπλουτίσουν περαιτέρω το περιεχόμενό της.

Επισκεφτείτε το www.kalomathe.gr για περισσότερες πληροφορίες και  συνδεθείτε με την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο Facebook.

Συνεταιρισμοί εργαζομένων: Η εργασία του μέλλοντος είναι εδώ

[ αναδημοσίευση από Εφημερίδα των συντακτών,Συντάκτης:  Αφροδίτη Τζιαντζή ]

Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων, η νέα νομική συνεταιριστική μορφή που δημιουργήθηκε με τον νόμο 4430/2106 για την Κ.ΑΛ.Ο., αποτελούν μειονότητα στο σύνολο των συνεταιρισμών. Είναι όμως μια μειοψηφία ιδιαίτερα δυναμική και νεανική, που επεκτείνεται διαρκώς, όχι μόνο σε ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά και σε εύρος δραστηριοτήτων.

Στους κρίσιμους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας οι συνεταιρισμοί εργαζομένων ανταγωνίζονται με αξιώσεις τις επιχειρήσεις της αγοράς, αξιοποιώντας τον συνεργατικό τρόπο παραγωγής ως συγκριτικό πλεονέκτημα.

Τέσσερις νέοι συνεταιρισμοί εργαζομένων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ τους -Sociality, Ludd, Αλληλοτεχνία και Commonspace- μιλάνε στην «Εφ.Συν.», εξηγώντας πώς αντιμετωπίζουν τη συνεργατική λειτουργία, όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως ζήτημα ουσίας.

● Γιατί επιλέξατε τη νομική μορφή του συνεταιρισμού εργαζομένων;

«Είχαμε ξεκινήσει ως ΚΟΙΝΣΕΠ το 2015, με αντικείμενο τη δημιουργία ιστοσελίδων, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, εκπαιδευτικά σεμινάρια και έρευνα», απαντά ο Σπύρος Τζώρτζης εκ μέρους των Sociality, που από το 2017 λειτουργούν πλέον ως συνεταιρισμός εργαζομένων, κάνοντας μετάπτωση μετά τον νέο νόμο.

«Θεωρήσαμε ότι η συγκεκριμένη νομική μορφή ταιριάζει καλύτερα στη δομή και στον τρόπο συνεργασίας μας. Είναι ενδιαφέρουσα αλλά με μεγάλο διαχειριστικό κόστος και προβλήματα που δεν τα είχαμε προβλέψει, ειδικά στην επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες».

Ο Μιχαήλ Ταβλαδωράκης, από τον συνεταιρισμό εργαζομένων Practa, μας λέει πώς ίδρυσαν το εργαστήριο Ludd:

«H νομική μορφή που προέβλεπε ο νέος νόμος για την Κ.ΑΛ.Ο. μάς διευκόλυνε, καθώς ήταν πιο κοντά αξιακά σε αυτά που θέλαμε να κάνουμε. To Ludd είναι μικτό εργαστήριο, λειτουργεί ως fab-lab, makers’ space. Ερχονται και άλλοι χρήστες και χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που διαθέτουμε: τρισδιάστατοι εκτυπωτές, μηχανήματα κοπής λέιζερ και CNC, σύγχρονα ξυλουργικά και μεταλλουργικά μηχανήματα. Εχουμε σκοπό να υποστηρίξουμε μια κοινότητα ανθρώπων που απασχολούνται στον δημιουργικό τομέα, προωθώντας την κουλτούρα του ανοιχτού σχεδιασμού».

Παρόμοιο σκεπτικό οδήγησε στην ίδρυση της Αλληλοτεχνίας, τεχνικού συνεταιρισμού εργαζομένων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, μαστόρων-εργατοτεχνιτών, μας λέει ο Κωστής Μασούρας:

«Η Αλληλοτεχνία προσπαθεί να σπάσει τα στεγανά ανάμεσα στη χειρωνακτική και τη διανοητική διαδικασία στο τεχνικό έργο. Να κάνει τους εργαζομένους στην κατασκευή κοινωνούς και στη μελέτη και αντίστροφα τους μελετητές κοινωνούς στην κατασκευή». Η Αλληλοτεχνία λειτουργούσε άτυπα πριν από την ψήφιση του νόμου για την Κ.ΑΛ.Ο. «Επιλέξαμε τη νομική μορφή συνεταιρισμού εργαζομένων γιατί ήταν πιο συμβατή με τον ήδη τρόπο λειτουργίας μας».

Αντίστοιχα, η Commonspace εξελίχθηκε από ΚΟΙΝΣΕΠ σε συνεταιρισμό εργαζομένων, μας εξηγεί η Ελένη Μουγιάκου: «Μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες μελετάμε, σχεδιάζουμε, ερευνάμε τον δημόσιο χώρο. Αντικείμενά μας είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός, χωρικές στρατηγικές, ό,τι σχετίζεται με τον αστικό και περιαστικό χώρο και τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Ο συνεταιρισμός εργαζομένων αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια ως νομική μορφή το στίγμα της κολεκτίβας εργασίας, αυτό δηλαδή που είμαστε».

Η Ελένη επιμένει ότι «η νομική μορφή του συνεταιρισμού εργαζομένων δεν είναι αυτοσκοπός. Θα λειτουργούσαμε συνεταιριστικά ασχέτως νομικής μορφής. Γιατί μας δίνει μεγάλο πλεονέκτημα, όρεξη για δουλειά, καλύτερο αποτέλεσμα στο αντικείμενο εργασίας μας».

● Τι εμπόδια βρήκατε στην πορεία;

«Από τα πιο απλά, να ενημερώσεις π.χ. τον ΟΑΕΕ ότι με βάση το καταστατικό και τη νομοθεσία πρέπει να μας γράψουν. Στην αρχή δεν ήξεραν καν τι να μας κάνουν», απαντά ο Σπύρος. «Πριν πάρουμε την απόφαση να γίνουμε συνεταιρισμός εργαζομένων, είχαμε αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες ως ΚΟΙΝΣΕΠ», μας λέει η Ελένη.

«Αυτή τη φορά μάς είχαν υποσχεθεί από το υπουργείο Κοινωνικής Οικονομίας ότι θα μας στηρίξουν. Πράγματι κάποια στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. προσπάθησαν πολύ. Ομως πήρε πάνω από έξι μήνες για μια αυτονόητη τροποποίηση για θέματα ασφάλισης. Τελικά έγινε τον Ιούνιο. Ηταν τόσο απλό και τόσο δύσκολο».

Τι θεωρούν ιδιαίτερη πρόκληση;

«Η ιδιαιτερότητα του συνεταιρισμού εργαζομένων, πέρα από το όραμα που έχουμε, είναι ο τρόπος μισθοδοσίας. Το μέλος του συνεταιρισμού είναι και το μόνιμο προσωπικό του φορέα. Εχουμε πολύ μικρή ποσόστωση εργαζόμενων μη μελών, μόλις 20%. Αυτή είναι η βασική διαφορά από τις ΚΟΙΝΣΕΠ. Είσαι ταυτόχρονα εργαζόμενος και αυτοαπασχολούμενος. Πληρωνόμαστε μισθό, φορολογούμαστε για μισθωτές υπηρεσίες. Αλλά ασφαλιζόμαστε στον ΟΑΕΕ για επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό φτιάχνει μια νέα συνθήκη, μισθωτών χωρίς εξαρτημένη σχέση εργασίας», μας λέει η Ελένη.

«Είναι θέμα ποιότητας εργασίας», συνεχίζει ο Μιχαήλ από το Ludd. «Συνεργάζεσαι, όχι με τους όμοιούς σου, αλλά με ανθρώπους που έχουν συμπληρωματικές ικανότητες. Η συνεργασία αυξάνει τη δυναμική, το είδος των εργασιών που μπορείς να κάνεις – μέσα στον συνεταιρισμό και με συμπράξεις μεταξύ συνεταιρισμών. Επιπλέον, στον βαθμό που κάποιος έχει τον έλεγχο της δουλειάς του, δεν την κάνει ως αγγαρεία, αλλά από επιλογή και μεράκι. Αυτά τα τρία αθροιστικά, η συμπληρωματικότητα, η συνεργασία με άλλους συνεταιριστές και το μεράκι, μπορούν να κάνουν τη διαφορά και στην ελεύθερη αγορά».

«Τον συνάδελφό μας θέλουμε και μπορούμε να τον αντιμετωπίζουμε όχι ανταγωνιστικά αλλά ως δυνατότητα αύξησης της ικανότητάς μας. Η δικτύωση με άλλα συνεταιριστικά σχήματα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά», καταλήγει ο Κωστής, που οραματίζεται «να γίνει η Αλληλοτεχνία ένας οργανισμός τεχνιτών, μαστόρων, μηχανικών, εργατών, που να αντεπεξέρχεται και σε κάτι παραπάνω από μια ανακαίνιση ενός μικρής κλίμακας έργου».

Ελένη Μουγιάκου – Commonspace
Τι ζητάνε οι συνεταιρισμοί εργαζομένων
Οι συμπράξεις μεταξύ συνεταιρισμών είναι κινητήριος μοχλός για την επέκταση της Κ.ΑΛ.Ο. Εδώ, κοινό πρότζεκτ με κάδους για ανακύκλωση αφίσας, μεταξύ των συνεταιρισμών ΡΟΚΑΝΙ, Ludd, Birdland, Dock και 4share Οι συμπράξεις μεταξύ συνεταιρισμών είναι κινητήριος μοχλός για την επέκταση της Κ.ΑΛ.Ο. Εδώ, κοινό πρότζεκτ με κάδους για ανακύκλωση αφίσας, μεταξύ των συνεταιρισμών ΡΟΚΑΝΙ, Ludd, Birdland, Dock και 4share |

Η Commonspace και η Sociality είναι από τους ελάχιστους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που συμμετέχουν σε ερευνητικό έργο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και συγκεκριμένα στο έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού- ppCITY», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Από την εμπειρία υλοποίησης του έργου έχουν εντοπίσει κάποια σημαντικά προβλήματα τα οποία, εάν δεν επιλυθούν, θα είναι αποτρεπτικά από την περαιτέρω ανάπτυξη του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο. σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

Τα βασικότερα είναι:

1. Αδυναμία έκδοσης εγγυητικής προκαταβολής, άρα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική θέση κατά την υλοποίηση του έργου. Οι συστημικές τράπεζες δεν συνάπτουν δανειακές συμβάσεις με ΚΟΙΝΣΕΠ και το ΤΣΜΕΔΕ δεν καλύπτει προς το παρόν με εγγυητικές το «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ» (ούτε τα υπόλοιπα έργα ΕΣΠΑ αυτής της προγραμματικής περιόδου). Ειδικά για τις ΚΟΙΝΣΕΠ είναι πολύ κρίσιμο.

2. Αναγνώριση της εργασιακής σχέσης του μέλους των συνεταιρισμών εργαζομένων στις επιλέξιμες δαπάνες μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού (τροποποίηση της ΥΑ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 στο Αρθρο 12). Θεωρούμε το ζήτημα πολύ σημαντικό για τη διάδοση της Κ.ΑΛ.Ο. σε ομάδες νέων επιστημόνων και μηχανικών, με έμφαση στη γνώση και την καινοτομία. Εάν δεν επιλυθεί το θέμα αυτό πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη συνεταιρισμών εργαζομένων με κέντρο την έρευνα και η νομική μορφή αυτή δεν θα έχει λόγο ύπαρξης.

3. Είναι σημαντικό οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. να ενταχθούν στην εγκύκλιο (Πολ. 68/87) περί απαλλαγής από τον ΦΠΑ όταν αφορά αμοιβές προσωπικού για τα ερευνητικά και συγχρηματοδοτούμενα έργα, όπως εφαρμόζεται για τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Δεδομένου του περιορισμού διανομής κερδών των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην ένταξη φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε έργα έρευνας και ανάπτυξης.

H συμμετοχή μας στην ΚΑΛΟ Athens Expo ’18

Ξεκινάει σήμερα η ΚΑΛΟ Athens Expo ’18 ( fb event), η 2η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή.

Eπισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες.

150 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους τους οικονομίας, με συνεργατικό πρότυπο, και σκοπό τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, θα βρίσκονται στους χώρους γύρω από τη Σοφοκλέους ( Παλιό Χρηματιστήριο, Μικρό Χρηματιστήριο, Αίθριο ΕΚΠΑ).

Η φετινή συμμετοχή μας στην οργανωτική ομάδα αφορούσε την – από κοινού με τους υπόλοιπους φορείς- πρόταση επί του σχεδιασμού της έκθεσης, την εμπειρία του χρήστη και την διαμόρφωση του προγράμματος με τρόπο τέτοιο ώστε να αναδυκνείεται από το πεδίο η Κ.ΑΛ.Ο στους 6 θεματικούς άξονες της έκθεσης.

Πέρα από αυτό, τo Dock ως εκθέτης θα βρίσκεται στο χώρο του Παλιού Χρηματιστηρίουο και εκεί θα πραγματοποιήσει 2 εκπαιδευτικά παιχνίδια στο χώρο του Pop up hub.

To πρώτο αφορά τη συλλογική διοίκηση και έχει τίτλο.

«Συλλογική διοίκηση: Ένα υπέροχο χάος στα πρόθυρα κρίσης«

Ένα παιχνίδι, μια βιωματική άσκηση στην οποία θα εντοπίσουμε θέματα που οφείλουμε να έχουμε κατά νου για αποτελεσματικές συναντήσεις και δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε στη φύση των θεμάτων μιας συνάντησης, στους διαφορετικούς ρόλους του κάθε συμμετέχοντα, στην ιδανική προετοιμασία για μια δημιουργική διαδικασία χωρίς θύματα.

Παρασκευή 15.00 – 16.00

Διάρκεια 30′-45′
Αριθμός συμμετοχών: 5-12

Το δεύτερο αφορά στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με τίτλο, «Μην ψάχνετε πελάτες για τα προϊόντα σας, βρείτε προϊόντα για τους πελάτες σας!»

Θα μάθουμε παίζοντας πώς μπορούμε να αναπτύσσουμε προϊόντα & υπηρεσίες που θα τα λατρέψουνε οι πελάτες / χρήστες μας. Πιο συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε στον συλλογικό σχεδιασμό, στη συνεχή βελτίωση και στις ανάγκες του πελάτη / χρήστη μας.

Σάββατο 14.00 -15.00

Διάρκεια: 45’ – 60΄
Αριθμός συμμετόχων: 6 – 20

 

Mαζί μας θα βρίσκεται επίσης και ο συντονιστής του Ripess Europe, Jason Nardi, o οποίος θα μας παρουσιάσει μια συνοπτική κατάσταση για την κατάσταση της Κ.ΑΛ.Ο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ( Πρωτοβουλίες από τα κάτω, δημόσιες πολιτικές, δικτύωση). Θα μας μιλήσει επίσης για το World Social Forum of Transformative Economies | Barcelona 2019 2020, που διοργανώνέται από το καταλανικό δίκτυο XES, το ισπανικό δίκτυο REAS, το Ripess Europe και το Ripess Intercontinental.

Πέμπτη 18.00 – 19.00

Διάρκεια 60′

 

https://kalomathe.gr/wp-content/uploads/2018/09/logo_780px.png

Μία νέα προσπάθεια που ξεκινάει στο χώρο της εκπαίδευσης για την Κ.ΑΛ.Ο θα παρουσιαστεί στο pop up hub. H ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για την Κ.ΑΛ.Ο όπου συμμετέχουμε (και) ως εισηγητές, είναι σχεδόν έτοιμη και αποτελεί το πρώτο ελληνικού περιεχομένου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό portal γύρω από  την Κ.ΑΛ.Ο

Σάββατο 15.00 – 16.00

 

Επισκεφτήκαμε την Έκθεση της Αλληλέγγυας Οικονομίας της Καταλονίας

Επισκεφτήκαμε στην Βαρκελώνη την Έκθεση της Αλληλέγγυας Οικονομίας της Καταλονίας (FESC – Fira d’Economia Solidària de Catalunya) η οποία διοργανώθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά από το δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας της Καταλονίας XES.


Ενας θεσμός που φέτος συμπληρώνει επτά χρόνια και είναι προϊόν περισσότερων από δέκα ετών δουλειάς τού XES για να δώσει φωνή σε πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν ότι η Κ.ΑΛ.Ο μπορεί να δώσει απτές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες.

Σε μια ευρύτερη περιοχή που το στοίχημα που μπαίνει για την Κ.ΑΛ.Ο πλέον, πέρα από την ανάπτυξη ενός διαφορετικού οικονομικού μοντέλου, είναι τελικά ο μετασχηματισμός της κοινωνίας πάνω σε άλλες αξίες.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμμετείχαν περισσότερα από 200 εγχειρήματα ενώ το πρόγραμμα αποτελούνταν από περίπου 80 ομιλίες, εργαστήρια και δραστηριότητες συνολικά. Την έκθεση επισκέφτηκαν πάνω από 11.000 άνθρωποι.


Οι εκθέτες αντιπροσώπευαν ένα τεράστιο εύρος της οικονομικής δραστηριότητας: το αγρο-διατροφικό, τις τεχνολογίες, την κατασκευή, τις εκδόσεις, τις υπηρεσίες, την εκπαίδευση, την κινητικότητα, τον τουρισμό, αλλά και την ενέργεια, τον ρουχισμό και τα παιχνίδια…

Σε μια περιοχή όπου η Κ.ΑΛ.Ο «μετρά» σχεδόν 20 χρόνια παρουσίας στην καθημερινότητα των ανθρώπων, εντυπωσιάζει ο βαθμός ωρίμανσης των εγχειρημάτων, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα των πρώτων ετών λειτουργίας και βρίσκονται πλέον στην φάση της ανάπτυξης, εξάπλωσης και διάδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας προκάλεσε ο ειδικός χώρος που ήταν διαμορφωμένος ως το «εκθετήριο των λύσεων της Κ.ΑΛ.Ο» όπου παρουσιάζονταν επιστημονικές έρευνες που αφορούσαν π.χ τα βιο-βασισμένα (bio-based) υλικά και την βιοενέργεια η οποία πραγματοποιήθηκε από ερευνητές από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης δίνοντας έτσι μια άλλη διάσταση σε ευκαιρίες δραστηριοποίησης και ανάπτυξης της αλληλέγγυας οικονομίας.

Η σημερινή πολιτική και οικονομική κατάσταση δείχνει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες αναζητούν  βιώσιμες και θεμελιώδες εναλλακτικές λύσεις που, αντίθετα με τον ιδιωτικό τομέα, δεν επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη, αλλά να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση: http://fesc.xes.cat/
Περισσότερες φωτογραφίες: https://www.facebook.com/xarxaeconomiasolidaria/
…κι εδώ άρθρο της ΕΦΣΥΝ για τη διοργάνωση κάποια χρόνια πριν

Ο χάρτης για τη «Δεύτερη ζωή μιας αφίσας»

Στο χάρτη της Αθήνας, συμπεριμβάνονται πλέον και τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι ανακύκλωσης του project «Η δεύτερη ζωής μιας αφίσας». Ακολούθησε το χάρτη >>

«Πώς το κάνουμε;
Σε ειδικά σχεδιασμένους κάδους ανακύκλωσης που έχουμε τοποθετήσει σε χώρους πολιτισμού και ψυχαγωγίας, βάζουμε αφίσες εκδηλώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή ρυπαίνουν το περιβάλλον και την εικόνα της πόλης, καθώς και όποιο άλλο χαρτί δεν χρειαζόμαστε. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι της Birdland συλλέγουν το χαρτί για να το πάνε για ανακύκλωση»

 

Η συμμετοχή μας στα Εργαστήρια του Επιχειρώ Κοινωνικά «Εισαγωγή στο κοινωνικό επιχειρείν και στην ΚΑΛΟ»

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, ο Α’ Εκπαιδευτικός Κύκλος των εργαστηρίων, που διοργανώθηκαν από το Επιχειρώ Κοινωνικά της ΕΑΤΑ και φορείς από το πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο, στα πλαίσια του Προγράμματος Ε[email protected], που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων.

Ο πρώτος κύκλος αφορούσε την «Εισαγωγή στο κοινωνικό επιχειρείν και στην Κ.ΑΛ.Ο» αποτελούμενο από 4 ξεχωριστές θεματικές ενότητες.

Βασικός σκοπός του  ήταν  η εισαγωγή/εμβάθυνση των συμμετεχόντων στο θεσμό της Κ.ΑΛ.Ο αλλά και η παροχή πρακτικών εφοδίων για την εργασία και τη συμμετοχή σε μια κοινωνική επιχείρηση.

Απευθύνθηκε σε κόσμο που ήδη εργάζεται σε ένα φορέα, σε κόσμο που σκέφτεται να δημιουργήσει μια κοινωνική επιχείρηση αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για το θεσμό.

Τα  Εργαστήρια είχαν διαδραστικό χαρακτήρα και περιλαμβάναν τόσο θεωρητικό ( παρουσιάσεις) όσο και βιωματικό μέρος ( βιωματικές ασκήσεις)

 

Ως Dock, είχαμε τη χαρά να σχεδιάσουμε και να παρουσίασουμε  2 θεματικές του κύκλου αυτού.

Η πρώτη θεματική ενότητα στόχο είχε να εισάγει τους συμμετέχοντες στο θεωρητικό πλαίσιο της  Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

  1. Διεθνείς και εγχώριες προσεγγίσεις Κοινωνικής Οικονομίας, Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  2. Βασικά Χαρακτηριστικά κοινωνικών επιχειρήσεων και φορέων Κ.ΑΛ.Ο
  3. Θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Στη 2η θεματική , είχαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση μιας κοινωνικής επιχείρησης, παρουσιάζοντας:

  1. Τις μορφές συλλογικής διοίκησης και διακυβέρνησης
  2. Τα απαραίτητα βήματα για την οριζόντια διακυβέρνηση
  3. Τους βασικούς ρόλους στην οριζόντια διοίκηση μιας επιχείρησης

Μέσα από τη συνεργασία μας με τους διοργανωτές, την επαφή με τους συμμετέχοντες, τις διαδραστικές ασκήσεις και τις επισκέψεις σε συνεργατικά εγχειρήματα είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε μια πολύ χρήσιμη διαδικασία τόσο για εμάς τους ίδιους και τις ίδιες όσο και για τους συμμετέχοντες.

Μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που στηρίζεται στις αρχές της ενεργούς και συμμετοχικής μάθησης και φέρνει τον εκπαιδευόμενο και τον κόσμο που εργάζεται στους φορείς στη θέση του εκπαιδευτή δημιουργώντας σε όσες και όσους συμμετέχουν ένα χρήσιμο βίωμα.

Ευχαριστούμε, λοιπόν την ομάδα του Επιχειρώ Κοινωνικά  και τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία και για την εμπιστοσύνη που μας δείξανε και ευχόμαστε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα!

2ο Διεθνές Φόρουμ Συνεταιριστικού Δικαίου: 26-28 Σεπτεμβρίου

Το 2ο Διεθνές Φόρουμ Συνεταιριστικού Δικαίου με γενικό θέμα «Συνεταιριστικό δίκαιο και συνεταιριστικές αρχές» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2018.
Διοργάνωση:
– IUS Cooperativum (διεθνής κοινότητα νομικών των συνεταιρισμών)
– ICA (International Co-operative Alliance)
– Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
– Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας «UnivSSE Coop».
Χώρος διεξαγωγής:
Εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Τζώρτζ 4 – Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα
Εγγραφή:
Η συμμετοχή στο Φόρουμ είναι δωρεάν.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο για τα 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ στις 17/9/2018, ενημερώνει όσες ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΟΙΣΠΕ τους καταλογίστηκε εν τέλει τέλος επιτηδεύματος για το 2016 (για την ακρίβεια μέχρι 31.10.2016) την δυνατότητα να αιτηθούν τη διαγραφή του. Για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε στους ως άνω φορείς για το φορολογικό έτος 2016 απαιτείται η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της βεβαίωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναφέρεται στην περ. κζ ́ της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α ́ της ΠΟΛ. 1030/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (σσ δηλαδή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο φορέων Κ.ΑΛ.Ο) για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση: