Η πανευρωπαϊκή καμπάνια Fair Times ξεκινά στην Ελλάδα  

Η πανευρωπαϊκή καμπάνια Fair Times αφορά στην ευαισθητοποίηση/δέσμευση των υποψήφιων Ευρωβουλευτών γύρω από το ζήτημα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής. Διαβάστε  το δελτίο τύπου της καμπάνιας: Μια πολιτική που δεν