Aνταπόκριση από Κροατία: Η Κ.ΑΛ.Ο είναι Dobra ekonomija, όπου Dobra σημαινει Κ.ΑΛ.Ο

Η Κ.ΑΛ.Ο είναι Dobra ekonomija, όπου Dobra σημαίνει Καλό

Το 4ο Good Economy Forum  διεξήχθη στη Ζάγκρεμπ στις 15 Ιουνίου. Το Συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από το μέλος του RIPESS  Dobra Ekonomija και είχε διάρκεια μιας μέρας.

Οι θεματικές τις οποίες κάλυψε ήταν :

Δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό οικοσύστημα για την Κ.ΑΛ.Ο, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από Ευρωπαικές πόλεις.

Η Τροφή στην Αλληλέγγυα Οικονομία, συμμετείχαν μέλη εγχειρημάτων που αφορούν την τροφή. Στα πλάισια της θεματικής αυτής παρουσιάστηκε και η Καμπάνια Αλληλέγγυων Εξαγωγών από το DOCK.Οι Καρποί  Αλληλεγγύης (Fruits of Solidarity) είναι μια εφαρμογή της Κ.ΑΛ.Ο στο χώρο των εξαγωγών που στόχο έχει να δημιουργήσει οικονομικές συνεργασίες ανάμεσα σε κοινωνικά εγχειρήματα και συνεταιρισμούς διαφορετικών χωρών. Περισσότερες πληροφορίες στο https://dock.zone/karpoi-allilengyis/

Οικονομική Δημοκρατία στην Ανατολική Ευρώπη, συμμετείχαν μέλη εγχειρημάτων από Τσεχία, Ρωσία, Πολωνία και Κροατία

Καλές Πρακτικές, έγιναν παρουσιάσεις εγχειρημάτων από την Κροατία

Τοπικά εναλλακτικά νομίσματα. Εγινε παρουσίαση του εναλλακτικού νομίσματος Leman από την Γενεύη, και του Συνεταρισμού Ηθικής Χρηματοδότησης της Κροατίας.

Σε σχέση με την 7η Γενική Συνέλευση RIPESS

Στις 16 και 17 Ιουνίου έγινε η 7η Γενική Συνέλευση του RIPESS  στο Ζάγκρεμπ.Στην Συνέλευση συμμετείχαν μέλη του RIPESS από όλη την Ευρώπη.Την πρώτη μέρα έγινε ο Απολογισμός των Δραστηριοτήτων του RIPESS για το 2017.

Οι δραστηριότητες της χρονιάς που πέρασε κινήθηκαν σε τρεις άξονες.

Ο εσωτερικός που αφορούσε την προώθηση της δικτύωσης των μελών, νέα μέλη κυρίως από Ανατολική Ευρώπη και προσπάθεια δημιουργίας συνεργασιών ανάμεσα στα μέλη.

Ο διεθνής μέσω της ενεργής συμμετοχής στο RIPESS Intercontinental, προσπάθειες για συμμετοχή των μελών σε διεθνείς ομάδες εργασίας.

Και τέλος στον εξωτερικό άξονα ο οποίος αφορούσε δημιουργίες συμμαχιών , ορατότητα στα μέσα και μοίρασμα γνώσης καθώς και ανάπτυξη σχέσεων με οργανισμούς σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε Ευρωπαικό.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε και ο Οικονομικός Απολογισμός για το 2017.

Τρία νέα μέλη, από την Ανατολική Ευρώπη προστέθηκαν στο δίκτυο του RIPESS.

Δημιουργήθηκαν 3 ομάδες εργασίας με στόχο να προωθήσουν θέματα Εκπαίδευσης, Δημόσιων Πολιτικών και Δημιουργίας Συμμαχιών.

Στους στρατηγικούς στόχους του RIPESS, μέχρι το 2020, είναι η ενδυνάμωση του δικτύου και των μελών, οι δημιουργίες συμμαχιών με άλλα κοινωνικά κινήματα, η διάδοση της κουλτούρας της Κ.ΑΛ.Ο και οι δημόσιες πολιτικές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διοργάνωση του World Social Forum of Transformative Economies, στην Βαρκελώνη τον Απρίλιο του 2019 και 2020. Είναι μια συνδιοργάνωση του RIPESS,, REAS και του Δήμου Βαρκελώνης

 

Από τη συμμετοχή μας στην εκδήλωση: “Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο”

«Κανείς δεν εκπαιδεύει κανέναν, κανείς δεν εκπαιδεύει μόνος του τον εαυτό του. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται όλοι μαζί με τη μεσολάβηση όλου του κόσμου» (Πάουλο Φρέιρε Βραζιλιάνος Παιδαγωγός και Φιλόσοφος)

Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην ημερίδα με θέμα «Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο» , που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) και την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Σας παραθέτουμε ολόκληρη την ομιλία+παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε από τη ” δική μας” Γεωργία Μπεκριδάκη, Κοινωνιολόγο.

Ως εισαγωγή παραθέτουμε 2 αποσπάσματα, που συμπυκνώνουν την οπτική μας σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία εντός της Κ.ΑΛ.Ο

“Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία συγκεντρώνει οργανώσεις που είναι εναλλακτικές εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας τους, του διαφορετικού αντικειμένου που παράγουν, του οράματος που προωθούν. Στην Κ.ΑΛ.Ο η εμπορική δραστηριότητα γίνεται μέσω της συλλογικής διαχείρισης των πόρων, ενώ παράλληλα πολύ βασικό ρόλο παίζει η δημιουργία του κοινωνικού δεσμού που μετουσιώνει τις σχέσεις σε πιο συμμετοχικές.

Οι μόνιμες εκπαιδευτικές δράσεις του DOCK εκκινούν από την παροχή ενημέρωσης για το τι είναι η ΚΑΛΟ, σε ποια σημεία διαφοροποιείται από την κυρίαρχη οικονομία, και στη συνέχεια μέσα από την παρακολούθηση και πρακτική εξάσκηση όλων των παραπάνω με σκοπό την εφαρμογή. Απευθύνεται σε ομάδες που τώρα εισέρχονται στο χώρο, που έχουν πρόθεση να ξεκινήσουν ένα συνεργατικό εγχείρημα ή δραστηριοποιούνται ήδη.

Τρίπτυχο: Ενημέρωση – Εξάσκηση – Αυτονομία

Άρα κάνουμε λόγο περισσότερο για δράσεις τύπου μη τυπικής μάθησης και κατάρτισης και γιατί αυτό μας αρμόζει ως φορέας Κ.ΑΛ.Ο που είμαστε και γιατί θεωρούμε ότι ταιριάζει καλύτερα στην Κ.ΑΛ.Ο που πάνω από όλα είναι ένα σύνολο καθημερινών πρακτικών που προηγούνται της θεωρίας[1], ακολουθώντας ένα σπιράλ πράξης-γνώσης-θεωρίας-πράξης-γνώσης-θεωρίας καταλήγοντας σε μια ενιαία γνωστική διαδικασία.

[…]

Σήμερα θα μείνουμε στην επιστημολογική/ παιδαγωγική προσέγγιση όπου δίνει προσοχή στην ικανότητα του τομέα να υποστηρίζει τη μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Σε αυτή την προσέγγιση προχωρούν σ έναν ακόμα διαχωρισμό (διαπερατό πολλές φορές) μεταξύ του γνωστικού αντικειμένου (cognitive – know that, ρητή, γενική, τυποποιημένη και απρόσωπη, που παράγεται μέσα από τους κανόνες της επιστημονικής κοινότητας και εφαρμόζεται στην πράξη) και της σιωπηρής γνώσης (tacit knowledge Michael Polanyi in 1958 in Personal Knowledge) η οποία δεν είναι πάντα ρητή, βλέπει τη γνώση ως εμπειρία και δίνει έμφαση στην πρακτική και τις δεξιότητες, είναι προσωπική. Αυτή η σιωπηρή γνώση θεωρείται μια κοινωνική διαδικασία που εμφανίζεται κυρίως μέσα από την κοινωνικοποίηση σε κοινότητες που πράττουν. Η διδασκαλία εκεί σημαίνει κυρίως να διαμορφώσεις το περιβάλλον στο οποίο οι «μαθητές/ συμμετέχοντες» μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία

Η παραπάνω προσέγγιση λέει ότι οι συγκεκριμένες γνώσεις δε μπορούν να αποκτηθούν σε κανένα άλλο πλαίσιο πέραν της πρακτικής.

Μάθηση σημαίνει: κάνω πρακτική εξάσκηση (learning by doing), ως κοινωνική διεργασία που συμβαίνει μέσα από την κοινωνικοποίηση σε κοινότητες που προσανατολίζονται στην πρακτική/δράση.

Μετάδοση της γνώσης σημαίνει: η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα κερδίσουν εμπειρία.

Η σιωπηρή γνώση που δεν είναι κωδικοποιημένη και η χρησιμότητά της δε μπορεί να αξιολογηθεί πριν γίνει ορατή μέσα σ ένα πλαίσιο διεπαφής για να μεταφερθεί απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συχνή διαπροσωπική επαφή, τακτική αλληλεπίδραση και εμπιστοσύνη.

[1] Νικολόπουλος Τ., & Καπογιάννης Δ. (2014). Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Αθήνα: Εκδόσεις των Συναδέλφων, σελ.123″

Δείτε εδώ:

Παρουσίαση: ΕΑΠ_Κ.ΑΛ.Ο

…και η τοποθέτησή μας

[googlepdf url=”https://dock.zone/nwp/wp-content/uploads/2018/07/DOCK_Εκπαιδεύοντας-στην-Κ.ΑΛ.Ο.pdf” width=”100%” height=”600″]

6,7 Ιουλίου η 1η Περιφερειακή ΕXPO Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα

6 και 7 Ιουλίου θα βρισκόμαστε στην Πάτρα, στην Αγορά Αργύρη ( Αγίου Ανδρέα 12), για να παρακολουθήσουμε από κοντά τις εργασίες της 1ης Περιφερειακής EXPO Δυτικής Ελλάδας. Πέραν της συμμετοχής μας στην οργανωτική ομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τα εγχειρήματα της περιοχής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την ψηφιακή επικοινωνία, στα πλαίσια των θεματικών εξατομικευμένων συμβουλευτικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο.

Πληροφορίες
1η Περιφερειακή Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
6 Ιουλίου 10.00-21.00 | 7 Ιουλίου 09.00 – 14.00

Επισκεφτείτε το site επικοινωνίας της διοργάνωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου, συμμετέχουμε στην ημερίδα με θέμα “Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο” , που συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) και την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Παράρτημα Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ, Γραβιάς 6 (χάρτης)

Μαζί με άλλους φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την οπτική μας, τους διάφορους τρόπους μέσα από τους οποίους αντιμετωπίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία στην Κ.ΑΛ.Ο  και τα μέσα που χρησιμοποιούμε.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη μας, που λειτουργεί οnline με ελεύθερη πρόσβαση σε τίτλους βιβλίων, δοκιμίων, ερευνών κ.α.

Στο Helpdesk του Dock,  βρίσκονται επίσης 2 πολύ χρήσιμα εργαλεία μας για όσους επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν στην Κ.ΑΛ.Ο:

1.Η επεξεργασία μας σχετικά με το νόμο 4430/2016

2. Ο οδηγός μας για την επιλογή νομικής μορφής

Δείτε το event στο Facebook εδώ 

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σας προσκαλούν στην ημερίδα που συνδιοργανώνουν με τίτλο “Εκπαιδεύοντας (σ)την Κ.ΑΛ.Ο.”

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη του ρόλου της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην υποστήριξη και τη μεγέθυνση του θεσμού της Κ.ΑΛ.Ο. – ευκαιρίες και προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει παρουσιάσεις σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο, και να συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με φορείς του οικοσυστήματος της Κ.ΑΛ.Ο..

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για όποια επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Διήμερη Συνάντηση Αλληλέγγυων Σχολείων: 16-17/6, AΣΚΤ

<< Facebook Event >>

Η συνάντηση έχει ως στόχο τη διερεύνηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών, την ανάδειξη και ενδυνάμωση των «καλών» πρακτικών στο χώρο της εκπαίδευσης, την εμβάθυνση του δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας των Αλληλέγγυων Σχολείων – τόσο ως προς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μεθόδων, όσο και στον τρόπο λήψης αποφάσεων μέσω της ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το διήμερο θα περιλαμβάνει συζητήσεις και εργαστήρια με τις εξής
θεματικές ενότητες:

1. Τα αλληλέγγυα σχολεία ως κοινότητες συμμετοχικής δράσης και
δημοκρατίας
2. Αλληλέγγυα Σχολεία, Κ.ΑΛ.Ο
3. Πολυπολιτισμικότητα: Σχολεία μεταναστών και προσφύγων
4. Έμφυλες ταυτότητες στην Εκπαίδευση: Για μια σχολική κοινότητα
χωρίς κουτιά
5. Κοινωνική παιδαγωγική, κοινότητες μάθησης και αλληλέγγυα σχολεία
6. Εργαστήριο: Κοινωνικά Κινήματα και Παιδαγωγική – Το παράδειγμα του σχολικού συνεταιρισμού

*Το αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες

Μάθετε περισσότερα: http://meeting.solidarityschools.gr/el/
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Τι είναι τα Αλληλέγγυα Σχολεία:

“Το Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 σε μια προσπάθεια συντονισμού, συνεργασίας και σύμπραξης δομών που ασχολούνται με την εκπαίδευση με βασικό πυρήνα την δημοκρατική και συμμετοχική λειτουργία, την αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση. Συγκροτήθηκαν επάνω στη βάση της κάλυψης των αναγκών της κοινωνίας και της αντίστασης απέναντι στην όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία. Λειτουργούν στο πλαίσιο ελεύθερων κοινωνικών χώρων είτε ως τμήματα ευρύτερων αλληλέγγυων δικτύων είτε ως αυτόνομες κοινότητες μάθησης.

Όραμα μας είναι η ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης. Τα Αλληλέγγυα Σχολεία δεν αποτελούν υποκατάστατο του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, αντίθετα παίζουν ένα ρόλο υποστηρικτικό: βασικός στόχος είναι τα αλληλέγγυα σχολεία να αποτελέσουν τη μήτρα εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης με τις οποίες θα μπολιαστεί το δημόσιο σχολείο.

Από την Αθήνα και τον Πειραιά μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη, τα Αλληλέγγυα Σχολεία συγκροτούν ένα πολύμορφο δίκτυο κοινοτήτων μάθησης, που προτάσσει τη δημοκρατία, την κοινωνική ενδυνάμωση και τη συλλογικότητα απέναντι στον ατομικισμό και την αδράνεια.”

Εκπαιδευτικές δομές ανά την Ελλάδα

• Μοσχάτο: Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας https://bit.ly/2w2vhMe
• Ταύρος: Αλληλέγγυο Σχολείο Ταύρου https://bit.ly/2r9Qu0X
• Εξάρχεια: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας https://bit.ly/2jgPnsS
• Πειραιάς: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά https://bit.ly/2I2M7z9
• Πειραιάς: Φροντιστήριο Αλληλεγγύης https://bit.ly/2jhDYsy
• Κερατσίνι: Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου https://bit.ly/2Fpfq9D
• Θεσσαλονίκη: Μαθήματα για Όλους Ετεροτοπίας https://bit.ly/2KlpAMi
• Ξάνθη: Αλληλέγγυο Φροντιστήριο Kardelen https://bit.ly/2r4bfvN

15-17 Ιουνίου θα βρισκόμαστε στο Ζάγκρεμπ

15-17 Ιουνίου, το Dock θα βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, σε μια χώρα που η Κ.ΑΛ.Ο αναπτύσσεται σταθερά, για να συμμετέχει στις διαδικασίες του Good Economy Forum αλλά και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του πανευρωπαϊκού δικτύου Ripess EU

To Good Economy Forum, διοργανώνεται από τοπικές ομάδες ακτιβιστών και συνεργατικών εγχειρημάτων που δρουν στα πλαίσια του Green Network of Activists Groups and the Platform for Good Economy και αποτελεί , τα τελευταία χρόνια, ένα μοναδικό χώρο και γεγονός, στην Κροατία και την περιοχή των Βαλκανίων, ο οποίος συγκεντρώνει ακτιβιστές και ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν και ακολουθούν διάφορες μορφές εναλλακτικής οικονομίας: δραστηριοποιούνται στο χτίσιμο μοντέλων “καλής οικονομίας”, τα οποία υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τις τοπικές μας κοινότητες και την κοινωνία.

Μέσα από το Συνέδριο δίνεται η ευκαιρία για ανταλλαγές ιδεών και γνώσης, να δημιουργηθούν νέα μονοπάτια συνεργασιών, νέα project και κοινά εγχειρήματα.

Στην ετήσια Γ.Σ του Ripess EU, άνθρωποι από όλη την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στην Κ.ΑΛ.Ο, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες δημιουργώντας ένα χώρο για περισσότερη συνεργασία μεταξύ τους.

Διαβάστε εδώ το πλήρες πρόγραμμα

Με βάση τους διοργανωτές:

” Για μία ακόμη φορά εστιάζουμε σε πραγματικές ιστορίες και μοντέλα τα οποία είναι ήδη υπαρκτά γυρω μας!  Ένας κόσμος πρακτικών «συνεργατικής οικονομίας» με έννοιες όπως «ανοιχτά εργοστάσια», οικολογικές και κοινωνικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία που διευθύνονται από μετανάστες και πρώην πρόσφυγες, πόλεις οργανωμένες με συμμετοχική διακυβέρνηση, κινήσεις συλλογικής ιδιοκτησίας και δικαιότερος τομέας εργασίας, που ασχολούνται ταυτόχρονα με την πλούσια παράδοση των συνεταιρισμών και τις νέες τεχνολογίες του 21ου αιώνα.”

Νewsletter #6

Tα νέα γύρω από την Κ.ΑΛ.Ο είναι πολλά και έτσι επανερχόμαστε σχετικά σύντομα για να μην σας ξεφύγει τίποτα!

Δείτε όλο το Newletter μας εδώ:

https://mailchi.mp/f9f023bd3a1b/6

Η Κ.ΑΛ.Ο στο «ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης»

Παρουσιάζεται σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο, το «ολιστικό σχέδιο της ανάπτυξης» που απέστειλε η κυβέρνηση στους δανειστές και εμείς με την σειρά μας, παραθέτουμε τα όσα αναφέρονται για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Η είδηση έγκειται στις δράσεις χρηματοδότησης που σχεδιάζονται αυτοτελώς για φορείς Κ.ΑΛ.Ο για τις οποίες κρατάμε μικρό καλάθι για το χρόνο προκήρυξής τους.

[ Για την πληρέστερη κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου των όσων αποσπασματικά παρατίθενται παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε το «ολιστικό σχέδιο» εδώ. ]

[…]

4.1.1. Δημιουργία οικοσυστήματος για πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συνεργατικών εγχειρημάτων (σελ. 57)

Η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της ανάπτυξης παραγωγικών  αλλά και βιώσιμων πρωτοβουλιών που βασίζονται σε κοινωνικές και συνεργατικές οικονομικές αξίες.

Ορισμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν ήδη ληφθεί σ’ αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα, το 2016, θεσπίστηκε με νόμο ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που έθεσε κανόνες για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την κοινωνική οικονομία. Το 2018, οι Ενεργειακές Κοινότητες θεσπίστηκαν επίσημα και τέθηκαν σε λειτουργία, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας και του από κοινού σχεδιασμού προγραμμάτων με ισχυρή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μικροχρηματοδότησης, για τη δημιουργία μίας δευτερεύουσας αγοράς χρηματοδότησης που να μπορεί να υποστηρίξει τις ΜμΕ και άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς.

Η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει μια σειρά πολιτικών που στοχεύουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη παραγωγικών αλλά και βιώσιμων πρωτοβουλιών, με βάση τις αξίες και τους στόχους της κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας. Η αναπτυξιακή προοπτική αυτού του τομέα είναι σημαντική, δεδομένου ότι οι χιλιάδες κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις με τις υψηλές επιδόσεις που επιτυγχάνουν σε άλλες χώρες, όπως στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τον Καναδά, συνεισφέρουν κάποιες φορές μέχρι και στο 10% του εθνικού ΑΕΠ. Αντίθετα, στην Ελλάδα, ο τομέας της κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας συνεισφέρει λιγότερο από το 1% στο εθνικό ΑΕΠ. Το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. (Κοινωνικής και Αλληλλέγυας Οικονομίας) στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον και κινητικότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός των φορέων κοινωνικής οικονομίας αυξάνεται – σήμερα περίπου 1.000 οντότητες έχουν καταχωρηθεί με ένα ευρύ αντικείμενο δραστηριοτήτων, και στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας – υπογραμμίζοντας τη μεγάλη δυνατότητα επέκτασης και ανάπτυξης.

Ένα νέο θεσμικό και στρατηγικό πλαίσιο

Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί στρατηγική και οριζόντια προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθώς συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, καταπολεμώντας παράλληλα την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό και προάγοντας την οικονομική δημοκρατία. Ο νόμος 4430/2016 εισάγει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο – μια εξέλιξη των «κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων» – και θέτει κανόνες για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνική οικονομία για όλους τους πολίτες και για κάθε παραγωγική δραστηριότητα.

Ο νόμος ιδρύει επίσης την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), την πρώτη ξεχωριστή διοικητική μονάδα στον τομέα.

Παράλληλα αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο «Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 2017-2023», το οποίο χρηματοδοτείται κυρίως από το ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 170.712.550 ευρώ . € από 2 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα πρώτα ταμεία δράσης υποστηρίζουν δράσεις έως και 100 Κέντρων Στήριξης ΚΑΛΟ (τουλάχιστον ένα σε κάθε πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) και θα τεθούν σε λειτουργία το 3ο τρίμηνο του 2018. Τα Κέντρα Υποστήριξης θα πρέπει να είναι τα ίδια φορείς ΚΑΛΟ, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό οικοσύστημα «εκ των έσω» και να λειτουργήσουν ως «σημεία πληροφόρησης», καθώς και ως φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για δυνητικούς και υπάρχοντες φορείς της ΚΑΛΟ. Αμέσως μετά την προκήρυξη για τα Κέντρα Υποστήριξης θα ακολουθήσει μια σειρά προκηρύξεων για επιχορηγήσεις για φορείς ΚΑΛΟ σε διάφορα επίπεδα ανάπτυξης (πλήρως επιδοτούμενα κεφάλαια εκκίνησης για νέους φορείς ΚΑΛΟ ή εν μέρει επιδοτούμενα κεφάλαια για φορείς ΚΑΛΟ σε πιο ώριμα επίπεδα ανάπτυξης).

Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται διάφορες δράσεις για τη διαμόρφωση χρηματοπιστωτικών εργαλείων, που συμπληρώνουν τις δράσεις στήριξης και επιδότησης. Η πρώτη αφορά την ίδρυση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ΚΑΛΟ στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας II, το οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 10 εκατ. ευρώ, και στόχο χορήγηση μικροδανείων μέχρι 25.000 ευρώ σε φορείς ΚΑΛΟ που ενεργοποιηθεί το 3ο τρίμηνο του 2018. Ταυτόχρονα, με στόχο τη δημιουργία ενός Ταμείου ΚΑΛΟ, όπως ορίζεται στο ν. 4430/2016, ολοκληρώθηκε μια συμφωνία στήριξης και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα ενεργοποιηθεί το 2ο τρίμηνο του 2018. Τέλος, σε ό, τι αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα, σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αναπτύσσεται μια δράση για την παροχή εγγυητικών καταθέσεων σε φορείς ΚΑΛΟ, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε δημόσιες προσκλήσεις, η οποία επίσης θα τεθεί σε ισχύ το 2ο τρίμηνο.

Το σχέδιο δράσης συμπληρώνεται από συστημικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του τομέα ΚΑΛΟ και δράσεις στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ενέργειες αυτές διεξάγονται παράλληλα με αυτές που περιγράφονται παραπάνω, όπως η πρώτη Εθνική Έκθεση ΚΑΛΟ (EXPO ΚΑΛΟ 2017), η οποία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να επεκταθεί η προβολή του τομέα τον περασμένο Νοέμβριο και εγκαινιάστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η EXPO κατάφερε να συγκεντρώσει και να καταδείξει τα επιτεύγματα πάνω από 150 φορέων ΚΑΛΟ από διάφορους τομείς, όπως καινοτόμες Τεχνολογίες Πληροφορικής καθώς και πιο παραδοσιακά βιοτεχνικά προϊόντα. Η Εθνική EXPO αναμένεται να επαναλαμβάνεται ετησίως και να υποστηριχθεί από περιφερειακές EXPOs οι οποίες θα αναπαράγουν το αποτελεσματικό μοντέλο που δοκιμάστηκε πέρυσι στην Αθήνα. Τέλος, εκδόθηκε η πρώτη Ετήσια Έκθεση (2017) που περιγράφει την κατάσταση του τομέα, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα από το Μητρώο ΚΑΛΟ, καθώς και το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ.

“Η δεύτερη ζωή μιας αφίσας”

[ Πηγή]

Ένα νέο Project ξεκινάει η Birdland που ονομάζεται ” Η δεύτερη ζωή μιας αφίσας”, το οποίο παράλληλα αποτελεί και προϊόν συνεργασίας μεταξύ πέντε διαφορετικών συνεργατικών εγχειρημάτων (Birdland, Ludd, το Ροκάνι, 4share και τουDock).

Στόχος του έργου είναι η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλούν τα απόβλητα της επαγγελματικής αφισοκόλλησης καθώς και η συμβολή της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της παρακίνησης για ανακύκλωση χαρτιού.

Ως Dock αναλάβαμε τον σχεδιασμό του έργου καθώς και την παραγωγή εργαλείων για την οργάνωση & παρακολούθηση των απαιτούμενων ενεργειών. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση το έργο να είναι αποτέλεσμα συλλογικού σχεδιασμού και να φέρει χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν την σταδιακή ενσωμάτωση στην λειτουργία της Birdland ως πάγια διαδικασία μετά το πέρας της καμπάνιας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πιο υπεύθυνη στάση ως επιχείρηση απέναντι στην περιβαλλοντική επιβάρυνση που η ίδια προκαλεί.

 

Στη Μοδούσα ΚΟΙΝΣΕΠ η διαχείριση δημοσίου ελαιοκτήματος 86 στρεμμάτων

Για τη νέα γενιά συνεταιρισμών, ο πειραματισμός πάνω σε βελτιωτικές καλλιέργειες σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς είναι σημαντικό ζήτημα. Επειδή βελτιώνουν το προϊόν τους τις πραγματικές συνθήκες κάθε τόπου, ενισχύουν ή διασώζουν την βιοποικιλότητα αφού πολλές φορές (όπως εδώ) εξελίσσουν τις παραδοσιακές ποικιλίες, ενισχύουν την επιστημονική έρευνα που συμβάλει στην κατοχύρωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε τόπου (ΠΟΠ, ΠΓΕ κοκ).

Η Μοδούσα δεν είναι ο μόνος αγροτικός συνεταιρισμός που αναπτύσσει συνεργασία με ερευνητικούς φορείς. Είναι όμως από τους λίγους που οραματίστηκαν, έτρεξαν και άλλαξαν παγιωμένες καταστάσεις, αφού η εν λόγω πειραματική καλλιέργεια θα πραγματοποιηθεί σε ένα δημόσιο ελαιοκτήμα 86 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Από τις λίγες μέχρι σήμερα περιπτώσεις παραχώρησης χρήσης αργούσας περιουσίας για … ΚΑΛΟ.

Μπράβο τους.

Ακολουθεί η ανάρτηση του προέδρου της Μοσούσα ΚΟΙΝΣΕΠ.

Ο πρωθυπουργός της χώρας μας, στις εξαγγελίες του, με το πέρας του 14ου αναπτυξιακού συνεδρίου της περιφέρειας, εμπιστεύτηκε τη διαχείριση ενός δημοσίου ελαιοκτήματος 86 στρεμμάτων στην Κοιν.Σ.Επ “Μοδουσα”, με χρέος να το μετατρέψουμε σε παραγωγικό, επιδεικτικό και επισκέψιμο. Σ’ αυτό το κτήμα η Μοδουσα θα διεξάγει πολλές δράσεις για να πετύχει τούς παραπάνω στόχους. Σε κάθε περίπτωση θα είναι και ένα κτήμα ανοιχτό σε όποιον φορέα επιθυμεί να πραγματοποιήσει κάποια δράση που θα βοηθήσει στην ανάδειξή του.

Εδώ οφείλω να ευχαριστήσω γι’ αυτή τη παραχώρηση τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσιπρα, αλλά και όσους εργάστηκαν, τουλάχιστον μια διετία, για να καταφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα: τον επιστημονικό συνεργάτη της “Μοδουσα” Βαγγέλη Παυλή και τον Δημήτρη Μιχαηλίδη, αλλά και τον βουλευτή Γιώργο Πάλλη με τους συνεργάτες του, Στρατή Νικολάου, Παναγιώτη Λαμπρόπουλο, Γιάννη Κλαυδιανο, όπως και τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ “Δήμητρα” και βεβαίως τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου. Τελειώνοντας να ζητήσω συγγνώμη αν ξέχασα να αναφερθώ σε κάποιον και να δηλώσω ότι η Μοδουσα όταν αναλαμβάνει μια υποχρέωση, την εκτελεί.

Εκ μέρους της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Μοδουσα”, Αρτακιανός Κώστας.

BackToTop