Τι είναι το Dock

 

Αξιοποιώντας την εμπειρία μας από το 2012, που λειτουργούσαμε ως Ομάδα Εργασίας της Αλληλεγγύης για Όλους για την Κ.ΑΛ.Ο, το 2016 καλωσορίσαμε νέα μέλη στην Ομάδα μας και δημιουργήσαμε το νέο συνεργατικό εγχείρημα Dock με στόχο την υποστήριξη φορέων / εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο

Η πολύτιμη εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ενεργό ρόλο και συμμετοχή, σε μια περίοδο που η Κ.ΑΛ.Ο στην Ελλάδα γνώρισε τεράστια ανάπτυξη κατά την οποία προέκυψαν εκατοντάδες καινούρια συνεταιριστικά εγχειρήματα.

Τα τελευταία χρόνια στηρίξαμε παλιά και νέα εγχειρήματα προσφέροντας  συμβουλευτική, δημιουργώντας οδηγούς και εργαλεία για την ανάπτυξή τους. Διοργανώσαμε και συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις προώθησης της Κ.ΑΛ.Ο στην Ελλάδα γνωρίζοντας από κοντά την κάθε περιοχή, τις ανάγκές και τα εγχειρήματά της. Συμμετείχαμε στη διαβούλευση του Ν. 4430/2016. Πήραμε μέρος σε πλήθος  πανευρωπαϊκών διοργανώσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα δεσμούς και συνέργειες. Ένα από τα αποτέλεσματα αυτής της δικτύωσης είναι οι «Καρποί Αλληλεγγύης», που αναφέρεται σε προώθηση προϊόντων ελληνικών συνεταιρισμών στο εξωτερικό μέσα από κινήσεις  και συλλογικότητες ενεργών πολιτών. Η καμπάνια έχει ταξιδέψει σε Βέλγιο, Βερολίνο, Λουξεμβούργο και συνεχίζεται…

Σε μια περίοδο που η Αλληλεγγύη αποδείχτηκε τελικά το πιο ανθεκτικό υλικό απέναντι σε μια οικονομία της αγοράς που δεν δείχνει να ανακάμπτει, δημιουργήσαμε το Dock – Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, προκειμένου να στηρίξουμε με τις βασικές μας λειτουργίες ( Ιnfopoint, Helpdesk, Forum) εγχειρήματα της Κ.ΑΛ.Ο

Οραματιζόμαστε ένα οικονομικό μοντέλο που ενσωματώνει εγχειρήματα οργανωμένα στη βάση της συλλογικής ιδιοκτησίας, διαχείρισης και εργασίας με δημοκρατικές αποφάσεις και έλεγχο. Ένα μοντέλο βασισμένο στις ανθρώπινες ανάγκες και στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες κάθε περιοχής, μια αγορά η οποία θα περιέχει βιώσιμα και σταθερά εγχειρήματα.

Το όνομα που επιλέχθηκε για την υποδομή είναι το Dock (προβλήτα). Η προβλήτα έχει προοπτική. Η προβλήτα σφύζει από ζωή και εργασία. Ιδιαίτερα στην προβλήτα μας οι άνθρωποι συνδιαλέγονται, ανταλλάσσουν απόψεις, φέρουν εμπειρίες από μακριά και τις καταθέτουν, συναλλάσσονται και  εξασφαλίζουν τα απαραίτητα εφόδια – στην ανοιχτή θάλασσα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Το πεδίο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, είναι ένα πεδίο που δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό «δέσιμο» τόσο μεταξύ των εγχειρημάτων, όσο και μεταξύ του πεδίου και του συνόλου της κοινωνίας.

Αποστολή μας είναι να συμβάλουμε στην ορατότητα της Κ.ΑΛ.Ο και να την αναδείξουμε ως τον τρόπο οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται στις αξίες της Αλληλεγγύης, της Υπευθυνότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Μιας οικονομίας που το κέρδος της είναι το κοινωνικό αποτέλεσμα που δημιουργεί.

BackToTop