Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Helpdesk – Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Στην ενότητα αυτή συγκεντρώνουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικό υλικό, που έχουμε σχεδιάσει. Αφορούν είτε δράσεις του Dock είτε τη συμμετοχή μας σε διοργανώσεις τρίτων.

BackToTop