Τι είναι το Forum

Forum

Aποτελεί τη λειτουργία που αφορά τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ φορέων και εγχειρημάτων. Δικτύωση και συνέργεια με στόχο κυρίως την αντιμετώπιση κοινών αναγκών αλλά και την καταγραφή και επεξεργασία της συλλογικής μας εμπειρίας προκειμένου να παράγουμε από κοινού πολιτική και θέσεις υπεράσπισης, παρεμβαίνοντας πιο αποτελεσματικά στη δημόσια συζήτηση για την Κ.ΑΛ.Ο.

Εκτός από επιμέρους επαφές, συμμετοχές σε αποστολές και παρεμβάσεις συμμετείχαμε στην οργανωτική ομάδα του UniverSSE 2017 και συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε μέλη της πανευρωπαϊκής δικτύωσης Ripess EU.

 

Πανελλαδική Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο.

Ύστερα από πρωτοβουλία 23 συνεργατικών εγχειρημάτων από όλη την Ελλάδα, συστήθηκε τον Μάρτιο του 2017 στη Καρδίτσα η Πανελλαδική Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. Ώστε «να δημιουργήσουμε ένα χώρο συνεύρεσης, ανταλλαγής πρακτικών, συνεργασιών και αυτοθέσμισης που θα προωθήσουν την υπόθεση της Κ.ΑΛ.Ο σε όλη την κοινωνία»., όπως αναφέρεται στην Ιδρυτική διακύρηξη.

http://ssecoops.blogspot.gr/

https://www.facebook.com/SSEcoopsGR/

Ripess EU

Το Ripess EU είναι ένα πανευρωπαϊκό Δίκτυο των Δικτυών  που δραστηριοποιείται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης με βασικό σκοπό να φέρνει σε επαφή φορείς και εγχειρήματα που δρουν  για την προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και να παρεμβαίνει στη δημόσια ατζέντα για την Κ.ΑΛ.Ο. Η δραστηριότητά του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό:  δημόσιες πολιτικές για την Κ.ΑΛ.Ο, εναλλακτική ενημέρωση, το ζήτημα της εργασίας στην Κ.ΑΛ.Ο, εκπαιδευτικά εργαλεία. Ως Dock συμμετέχουμε στην Συντονιστική Επιτροπή.

http://www.ripess.eu/

https://www.facebook.com/RipessEurope/

UniverSSE 2017

Ένα σημαντικό γεγονός για την Κ.ΑΛ.Ο στην χώρα μας, το 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας  πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2017 στο οποίο συμμετείχαν 50 αποστολές από το εξωτερικό και 240 φορείς και εγχειρήματα από όλη την Ελλάδα.