Τι είναι το Helpdesk

Helpdesk

Κέντρο υποστήριξης για τα εγχειρήματα, νέα και υπάρχοντα της ΚΑΛΟ. Το κέντρο στήριξης παρέχει όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά και εκπαιδευτικά εργαλεία για την επίτευξη του σκοπού του.

H λειτουργία της υποστήριξης εγχειρημάτων απευθύνεται στα οικονομικά ενεργά εγχειρήματα σε όποιο στάδιο ανάπτυξης και να βρίσκονται. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, εξατομικευμένη συμβουλευτική και προπονητική. Ξεκινώντας από μία βασική υποστήριξη σε βάθος χρόνου αποσκοπούμε η υποδομή να αποτελέσει σημείο υποστήριξης & εξυπηρέτησης εγχειρημάτων για κάθε τους ανάγκη.