Τι είναι το Helpdesk

Helpdesk

Αφορά την βασική λειτουργία υποστήριξης φορέων/εγχειρημάτων της Κ.ΑΛ.Ο σε όποιο στάδιο ανάπτυξης και να βρίσκονται, από την αρχική ιδέα και τη συγκρότηση ομάδας μέχρι εγχειρήματα και φορείς που έχουν αναπτύξει ήδη οικονομική δραστηριότητα.

Η υποστήριξη περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, εξατομικευμένες συναντήσεις και προπονητική, υποστηρικτικά και εκπαιδευτικά εργαλεία.

BackToTop