Εργαλεία

Helpdesk – Εργαλεία

Στην ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε εργαλεία που έχουμε αναπτύξει στα πλαίσια λειτουργίας του Helpdesk, χρήσιμα για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα αλλά και για ενεργούς φορείς και εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο

BackToTop