Καρποί Αλληλεγγύης

Καρποί Αλληλεγγύης

Από πού ξεκινήσαμε

Η πρώτη καμπάνια «εξαγωγής» ελληνικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2015, μετά από παρότρυνση μέλους της οργάνωσης Climaxi από το Βέλγιο. Τα προϊόντα προέρχονταν από συνεταιρισμούς και μικρούς παραγωγούς από την Ελλάδα και διατέθηκαν μέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συνδικάτα, σωματεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κ.α. στο Βέλγιο.

Η ιδέα ήταν η μετεξέλιξη της στήριξης των δομών αλληλεγγύης από τις αλληλέγγυες ομάδες του εξωτερικού με όρους ισοτιμίας και αμοιβαιότητας. Μέχρι τότε οι δομές αλληλεγγύης στηρίζονταν από πρωτοβουλίες από το εξωτερικό είτε μέσω της ανάδειξης τους, είτε με υλικά μέσα, όπως η συγκέντρωση και αποστολή χρημάτων ή εξοπλισμού προς κοινωνικά ιατρεία, συλλογικές κουζίνες, κλπ.

Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε να δραστηριοποιούμαστε στη διακίνηση προϊόντων με εναλλακτικούς τρόπους, σύμφωνους με τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους σκοπούς της καμπάνιας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και εδώ πληροφορίες για την ολοκλήρωση της αποστολής.

Τι κάνουμε

Σήμερα το dock είναι ένας «διευκολυντής» (fascilitator) στη συνεργασία μεταξύ παραγωγικών και μεταποιητικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα και δομών και εγχειρημάτων στο εξωτερικό.

Το Dock, δεν μεταπωλεί προϊόντα και δεν είναι αυτό που καθορίζει την τιμή τους. Θα λέγαμε ότι αποτελεί ένα κόμβο σε ένα δίκτυο παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης  που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της αλληλέγγυας οικονομίας.

Όντας στο χώρο της τροφής πολλά χρόνια, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι οι συγκεκριμένοι παραγωγοί που συνεργαζόμαστε, πληρούν τις συμφωνημένες προϋποθέσεις και κριτήρια που θέτουμε.

Συνεισφέρουμε έτσι την απαραίτητη τεκμηρίωση στην εκάστοτε καμπάνια ή σημείο πώλησης στο εξωτερικό.

Στο πρακτικό σκέλος, δεν αρκούμαστε απλά στο να συγκεντρωθούν, πακεταριστούν, παλλετοποιηθούν τα προϊόντα διαφορετικών παραγωγών κ να σταλούν ομαδικά στο εξωτερικό, μειώνοντας τα μεταφορικά κόστη, αλλά εγγυόμαστε την όλη διαδικασία διάθεσης (μεταφορές, συναλλαγές, αξιοπιστία εταίρων, ασφάλεια προϊόντων).

Με τη δράση «καρποί αλληλεγγύης» ενισχύονται οικονομικά, μέσα από διαφανή και κοινά αποδεκτό τρόπο:

α) οι συνεταιρισμοί που συνεργαζόμαστε

β) οι συλλογικότητες που τρέχουν τις καμπάνιες στο εξωτερικό

γ) πρωτοβουλίες στην Ελλάδα (πχ Οι περιβολάρηδες στη Θεσσαλονίκη,  κοκ)

δ) το DOCK που είναι μια μόνιμη υποδομή υποστήριξης για την κοινωνική οικονομία και τους συνεταιρισμούς στην Αθήνα.

Είναι λοιπόν φανερά τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα τέτοιων κινήσεων που ενισχύουν και ωφελούν όλες τις συνεργαζόμενες ομάδες.

Το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε

Το Dock μέσα από τη συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα και φόρα έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε συλλογικότητες και δίκτυα του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Έτσι μπορούμε να υποστηρίζουμε καμπάνιες, με διαφορά μεταξύ τους χαρακτηριστικά τα οποία τους προσδίδονται από την εκάστοτε ομάδα που τις οργανώνει. Περισσότερα για τις καμπάνιες, διαβάστε εδώ.

Αλλά δεν περιοριζόμαστε μόνο στις καμπάνιες. Η διάθεση πραγματοποιείται και σε σταθερή βάση σε τοπικές ομάδες ή καταστήματα τα οποία επίσης κινούνται στο ίδιο πλαίσιο.

Οι παραγωγοί που συνεργαζόμαστε

Ερχόμαστε σε επαφή με συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών που:

  • θέλουν να ιχνηλατήσουν έναν άλλο τρόπο παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος τους.
  • ενδιαφέρονται για διασύνδεση με το εξωτερικό όχι μόνο για εμπορικούς λόγους
  • αναγνωρίζουν δυναμική στις σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και
  • πιστεύουν στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των εγχειρημάτων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
  • ενδιαφέρονται να στηρίξουν δράσεις και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα
  • διαθέτουν μέρος της παραγωγής τους στην Ελλάδα σε τιμές που να μπορεί να αντέξει ο Έλληνας καταναλωτής (άνεργος και εργαζόμενος) με τα συμπιεσμένα εισοδήματα.To project μας μεγαλώνει και αναζητούμε νέες συνεργασίες και προϊόντα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] για να πάρει μέρος ο συνεταιρισμό σας στην καμπάνια

Διαβάστε περισσότερα εδώ

BackToTop