Εκατόν είκοσι λεπτά με την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο: Εσείς ρωτάτε, οι Υπηρεσίες απαντούν

Το Κέντρο Στήριξης φορέων Κ.ΑΛ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών & η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 – 14:00.

Θεματικές που θα καλυφθούν:

– Από ποια Τμήματα απαρτίζεται η Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο, του Υπουργείου Εργασίας;
– Πρώτη επαφή με το Μητρώο, διαδικασίες ίδρυσης, διαδικασίες εγγραφής
– Τροποποίηση στοιχείων, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
– Έκδοση Πιστοποιητικού Μέλους, απαραίτητα βήματα
– Που μπορείτε να βρείτε τους Οδηγούς με τα απαραίτητα βήματα;

Στόχος του σεμιναρίου

– Να αναγνωρίζουμε το ρόλο του κάθε Τμήματος της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο όπως του Γενικού Μητρώου, του τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου κ.ο.κ
– Να μάθουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία μας
– Να ενημερώσουμε τις υπηρεσίες για τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουμε
– Να εξοικειωθούμε με τις διαδικασίες και να τις φέρνουμε εις πέρας με επιτυχία

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδυκτυακά ενώ θα στείλουμε σύνδεσμο για το Zoom meeting στα άτομα που θα δηλώσουν συμμετοχή την Δευτέρα 15/2 μέχρι τις 10.00 π.μ..

Για να δείτε το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

 

Η Διακήρυξη του Τολέδο για την στήριξη της Κ.ΑΛ.Ο

Τον περασμένο Δεκέμβριο (04/12/2020), πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο: «Η κοινωνική οικονομία για μια χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη» που διοργάνωσε η ισπανική κυβέρνηση στο Τολέδο. Στην εκδήλωση αυτή 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα υπέγραψαν την διακήρυξη του Τολέδο όπου δηλώνουν την δέσμευσή τους για την στήριξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) μέσω:

 1. Αύξηση της ορατότητας και της αναγνώρισης της Κ.ΑΛ.Ο μέσω δημόσιων πολιτικών, σχέδιο δράσης και ειδικών ενεργειών σε συνεργασία με τους ανθρώπους και τους Φορείς που την απαρτίζουν.
 2. Προώθηση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αναπτυξιακού μοντέλου της Κ.ΑΛ.Ο
 3. Υποστήριξη της δημιουργίας οικοσυστημάτων ευνοϊκών για την Κ.ΑΛ.Ο, προωθώντας τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ δημόσιων φορέων και φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 4. Διασφάλιση της απαραίτητης οικονομικής υποστήριξης για την εδραίωση μιας βιώσιμης και αειφόρος Κ.ΑΛΟ.
 5. Αναγνώριση του ρόλου της Κ.ΑΛ.Ο ως κρίσιμο μοχλό στη διαμόρφωση μιας αειφόρος, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιας μετά-COVID ανάκαμψης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως έχουν ήδη κάνει ορισμένοι διεθνείς φορείς.
 6. Συμβολή στην επέκταση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε διεθνές επίπεδο.
 7. Δημιουργία και διατήρηση συνεργασιών και διαλόγου υψηλού επιπέδου, για το συντονισμό δράσεων που υποστηρίζουν την Κ.ΑΛ.Ο και προωθούν την κοινωνική καινοτομία και την καινοτόμο δημόσια πολιτική.

Την διακήρυξη αυτή καλωσόρισαν πολλές μεγάλες οργανώσεις και δικτυώσεις που ασχολούνται με την Κ.ΑΛ.Ο όπως το Ripess, η CECOP, η ILO, η Social Economy Europe κ.α.

Για να δείτε την διακήρυξη στα αγγλικά πατήστε εδώ

Για να παρακολουθήσετε την σχετική εκδήλωση πατήστε εδώ

EmploySSE: Οδηγός Κ.ΑΛ.Ο για εκπαιδευτές

Το πρώτο παραδοτέο του έργου EmploySSE: Promoting Employability through Social Solidarity Economy είναι τώρα online.

Δημιουργήσαμε έναν οδηγό που ευελπιστούμε να βοηθήσει στην είσοδο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Στόχος του οδηγού, είναι να εισάγει την επαγγελματική περιοχή της Κ.ΑΛ.Ο στο σύστημα ΕΕΚ και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτές. Παρέχει στους εκπαιδευτές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες που θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών και συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί  θα δώσει στους εκπαιδευτές τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και την πρακτική εμπειρία για την παροχή εκπαίδευσης και τεχνικής βοήθειας στους κοινωνικούς επιχειρηματίες, σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο και σε δικτυώσεις του οικοσυστήματος.

Δείτε τον οδηγό εδώ

5ος κύκλος αιτήσεων για υπηρεσίες υποστήριξης

Άνοιξε ο 5ος κύκλος αιτήσεων για τις υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση έως τις 05/02 για μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αίτηση Χρηματοδότησης

Είτε αφορά το κεφάλαιο εκκίνησης , είτε την ανάπτυξη του φορέα σας, είτε κάποια δράση που θέλετε να υλοποιήσετε αν θέλετε να απευθυνθείτε για οικονομική ενίσχυση σε κάποιον φορέα ή πρόγραμμα χρηματοδότησης θα χρειαστεί να δείξετε μεταξύ άλλων τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε και πώς θα το κάνετε.

Με την υπηρεσία Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αίτηση Χρηματοδότησης θα σχεδιάσουμε μαζί το επιχειρηματικό σας σχέδιο που θα αφορά την χρηματοδότηση όπου και θα εκπαιδευτείτε παράλληλα στα θέματα που το αποτελούν. Στη συνέχεια θα σας βοηθήσουμε να κάνετε αίτηση στον Φορέα που θα μας υποδείξετε.

2. Εκπόνηση Marketing Plan

Για να δραστηριοποιηθείτε θα πρέπει να ασχοληθείτε με θέματα που σχετίζονται με την αγορά που απευθύνεστε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Θα πρέπει να διευκρινίσετε μεταξύ άλλων: ποια είναι η στοχοθεσία και η τακτική σας (σε σχέση με την αγορά), ποια θα είναι η τιμολογιακή πολιτικής σας, πώς θα προωθήσετε αλλά και θα διανέμετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, με ποιον τρόπο θα κινηθείτε τους επόμενους μήνες, τι κόστος θα έχουν οι σχετικές αποφάσεις σας.

Με την υπηρεσία Εκπόνηση Marketing Plan θα σχεδιάσουμε μαζί το σχέδιο marketing σας όπου θα εκπαιδευτείτε παράλληλα στα θέματα που το αποτελούν.

3. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ

Ποιο είναι το όραμα, ο σκοπός και ο λόγος ύπαρξης και οι στόχοι του Φορέα. Ποια είναι η δραστηριότητα και ποια τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες; Ποια είναι η αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα και ποιοι οι αποδέκτες τους; Ποια θα είναι η ταυτότητα του Φορέα και πως θα επικοινωνηθεί προς τα έξω; Ποιος είναι ο οικονομικός σχεδιασμός και πώς είναι οργανωμένος ο Φορέας.

Με την υπηρεσία Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ θα σχεδιάσουμε μαζί το επιχειρηματικό σας σχέδιο σας όπου θα εκπαιδευτείτε παράλληλα στα θέματα που το αποτελούν. Εφόσον δεν είστε Φορέας Κ.ΑΛ.Ο θα σας υποστηρίξουμε στη συνέχεια ώστε να υποβάλετε την αίτησή για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε υπάρχοντες και νέους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και παρέχονται Χωρίς Κόστος, εφόσον έχετε ή θα έχετε έδρα/ εγκατάσταση στους Δήμους Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιουπόλεως, Καισαριανής, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Κάντε την αίτησή σας για την υπηρεσία υποστήριξης & συμβουλευτικής

Δείτε τις ερωτήσεις που θα κληθείτε να απαντήσετε στην αίτησή σας

Πληροφορηθείτε για την διαδικασία επιλογής

B’ Κύκλος Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Κ.A.Λ.Ο

Τον Ιανουάριο 2021 θα οργανώσουμε πρόγραμμα επιμόρφωσης 50 ωρών, χωρίς οικονομικό αντίτιμο που αφορά στη Δημιουργία μιας Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Από την ιδέα στην ετοιμότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους έως 29 ετών που είναι άνεργες / άνεργοι και που δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα

Πολλές φορές έχουμε μια ωραία, καινοτόμα ιδέα ή θέλουμε να επιχειρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία μας. Χρειάζεται όμως να ακολουθήσουμε μια σειρά βημάτων έτσι ώστε να κάνουμε την κατάλληλη προετοιμασία προτού ξεκινήσουμε την οικονομική δραστηριότητα. Λέγεται ότι ο σχεδιασμός χωρίς δράση είναι μάταιος. Ναι, αλλά η δράση χωρίς σχεδιασμό είναι μοιραία. Ο σχεδιασμός λοιπόν κρίνεται απαραίτητος για να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας μας, για να δουλευτεί η ομάδα, για να προετοιμαστούμε κατάλληλα!

Οι θεματικές ενότητες που θα δουλέψουμε είναι οι εξής:

 • Στοιχεία Στρατηγικού Σχεδιασμού (αποστολή, όραμα, αξίες και στοχοθεσία)
 • Κοινωνικός Αντίκτυπος & Κοινωνική Καινοτομία
 • Η Επιχείρηση Κ.ΑΛ.Ο και το Περιβάλλον της
 • Marketing Κ.ΑΛ.Ο & Οικονομική Βιωσιμότητα
 • Οργάνωση & Διοίκηση Ομάδας
 • Αποτελεσματικό Management
 • Διαδικασίες Ίδρυσης μιας Επιχείρησης

Στο τέλος της κατάρτισης θα είστε σε θέση να πάρετε όλες τις απαραίτητες αποφάσεις για να προχωρήσετε στη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης, ενός συνεταιρισμού, ενός φορέα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Θα έχετε γνωρίσει όλα τα απαραίτητα βήματα σχεδιασμού έτσι ώστε να εκκινήσετε με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και να πραγματοποιήσετε την έξοδό σας στην αγορά.

Τόπος Διεξαγωγής: Zoom Meeting

Ώρες Διεξαγωγής: 11:00 – 16:00

Ημέρες Διεξαγωγής:

Πέμπτη 07/01 Παρασκευή 08/01
Τετάρτη 13/01 Πέμπτη 14/01 Παρασκευή 15/01
Πέμπτη 21/01 Παρασκευή 22/01
Τετάρτη 27/01 Πέμπτη 28/01 Παρασκευή 29/01

To Dock σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας. υλοποιεί τα συγκεκριμένα προγράμματα επιμόρφωσης για την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας μεταξύ νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή άλλης κατάρτισης, μέσα από το πρόγραμμα Young Entrepreneurs Succeed (YES!). Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν. Οι ομάδες που θα δημιουργηθούν από το πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες καθοδήγησης και πρόσβασης σε χρηματοδότηση για να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.

Κανένα παιδί να μην μείνει στην τύχη του

Από αυτή την εβδομάδα όλα τα παιδιά της χώρας ξεκίνησαν την εκπαίδευσή τους μέσω τηλεκπαίδευσης. Έχει ανακοινωθεί πως η παρακολούθηση των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων είναι υποχρεωτική, ενώ θα παίρνει απουσία όποιος μαθητής ή μαθήτρια δεν παρακολουθεί.

Αν και τα ζητήματα που προκύπτουν και σχετίζονται με το θέμα είναι πολλά θα σταθούμε για την ώρα στο απολύτως βασικό:

Μπορεί όλοι μαζί να διανύουμε το δεύτερο κύμα του κορονοϊού, όμως δεν βρισκόμαστε όλες στην ίδια βάρκα. Κάποιοι από εμάς δεν έχουν ούτε σωσίβιο, ούτε κουπιά, ούτε βάρκα. Δεν είναι ατομική ευθύνη ούτε του μαθητή ούτε του γονέα ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός για να παρακολουθήσει κάποιο παιδί τα μαθήματα.

Στηρίζουμε την κίνηση του Αλληλέγγυου Σχολείου Μεσοποταμίας, τις δομές Αλληλέγγυων Σχολείων και το Open Lab Athens και συγκεντρώνουμε εξοπλισμό (tablet, κάμερες, μικρόφωνα, laptop) ενώ καλούμε και εσάς να κάνετε το ίδιο.

Από την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου συλλέγουμε τεχνολογικό εξοπλισμό στον χώρο του Dock (Έσλιν 14, Αμπελόκηποι, Δ: 13.00-21.00 Τ-Π: 09.00-17.00) και αναλαμβάνουμε τη μεταφορά τους στο χώρο της Μεσοποταμίας.

Η συλλογή του εξοπλισμού γίνεται επίσης με τους εξής τρόπους:

α. Στον χώρο της Μεσοποταμίας (Πλάτωνος 13, Μοσχάτο), Δευτέρα – Παρασκευή 17:00-21:00.

β. Στον χώρο του Open Lab Athens (Κεραμεικού 50, Αθήνα), κατόπιν συνεννόησης στέλνοντας ένα email στο [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3pHvKLl

Δικαιούχοι και οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές εταιρείες

Με νέα τροποποίηση της πρότασης συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους  οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων  09/12/2020 και ώρα 15:00

Για να δείτε την τροποποίηση πατήστε εδώ

Για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση πατήστε εδώ

Το Κέντρο Στήριξης φ. ΚΑΛΟ, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των φορέων Κ.ΑΛ.Ο που υπάγονται στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών αλλά είμαστε στην διάθεση όσων ενδιαφέρονται για υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία υποβολής [email protected].

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής

Τι καλύπτει
– Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€
και μέγιστο τα 50.000€.
– Η περίοδος υποβολής είναι από 23/10/2020 έως 20/11/2020.

Απευθύνεται σε όσους
–  Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.
– Έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
– Το άθροισμα των εξόδων (αγορές α’ υλών , εμπορευμάτων, λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσίες )
για το έτος 2019 να ξεπερνάει τις 10.000€

Απαραιτήτως
– Να έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα
– Οι Κοινσεπ/ Συν. Εργαζομένων/ Αστικοί Συνεταιρισμοί να έχουν Πιστοποιητικό μέλους από
το Μητρώο Φορεών Κ.ΑΛ.Ο για το 2019
– Να κατέχουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ

Mεγαλύτερες πιθανότητες για επιδότηση
– Όσων ο τζίρος το διάστημα 01/04/2019 – 30/06/2019 εμφανίζεται (πολύ) μεγαλύτερος από
τον αντίστοιχο 01/04/2020 – 30/06/2020
– Όσοι φορείς έχουν θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Το Κέντρο Στήριξης φ. ΚΑΛΟ, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των φορέων Κ.ΑΛ.Ο που υπάγονται στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών αλλά είμαστε στην διάθεση όσων ενδιαφέρονται για υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία υποβολής [email protected].

Η Χρυσή Αυγή είναι οργάνωση εγκληματική και η θέση της είναι στη Φυλακή!

Στάση Εργασίας από συνεταιριστικές επιχειρήσεις την Τετάρτη 7/10/2020 στις 10:00 και συμμετοχή στη συγκέντρωση στο Εφετείο Αθηνών

Μετά από 417 συνεδριάσεις, από το 2014 εώς σήμερα, η δίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” βρίσκεται στην τελική ευθεία. Πλέον, απομένει να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου στις 7 Οκτωβρίου 2020.

Η σημασία της δίκης δεν έγκειται μόνο στη διάρκεια και στον όγκο του αποδεικτικού υλικού αλλά έχει μία αναμφισβήτητη ιστορική βαρύτητα.

Παρακολουθώντας τη δική της Χρυσής Αυγής ως πολίτες είδαμε τις οικογένειες των δολοφονηθέντων Φύσσα και Λουκμάν, τους Αιγύπτιους αλιεργάτες και όλα τα θύματα της ναζιστικής βίας να περιγράφουν με αξιοπρέπεια τα δεινά που υπέστησαν. Παράλληλα είδαμε τα μέλης της Χρυσής Αυγής να κάνουν τους ανήξερους και μετά να στρέφονται ο ένας ενάντια στον άλλον.

Η συστηματική παρέμβαση και δουλειά των δικηγόρων της Πολιτικής Αγωγής ανέδειξε τη ναζιστική ταυτότητα της οργάνωσης και την ιεραρχική δομή της, περιγράφοντας τη δράση των ομάδων κρούσης, την εσωτερική επικοινωνία και τις εντολές για επιθέσεις κατά μεταναστών και πολιτικών αντιπάλων. Έγινε έτσι απολύτως σαφές ότι για όλες τις εγκληματικές ενέργειες των μελών της Χρυσής Αυγής ηθικός αυτουργός είναι η ηγεσία. Ότι πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική δράση και όχι μεμονωμένα περιστατικά.

Είδαμε ότι η απαίτηση του αντιφασιστικού κινήματος και της κοινωνικής πλειοψηφίας για την καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής βίας αγνοήθηκε από την αθωωτική πρόταση της Εισαγγελέως – βάση της οποίας δημιουργείται ο κίνδυνος, για ακόμα μια φορά, να μείνει η φασιστική εγκληματική βία ατιμώρητη από την ελληνική δικαιοσύνη.

Ως συνεταιρισμοί, συνεργατικά εγχειρήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και κοινωνικές οργανώσεις που εργαζόμαστε καθημερινά για την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών και για μια κοινωνία ενεργών πολιτών, είμαστε κομμάτι της μεγάλης προσπάθειας να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας την 7η Οκτώβρη.

Απαιτούμε από την δικαιοσύνη με την απόφαση που θα λάβει να δημιουργήσει μία τομή στην αντιμετώπιση της ρατσιστικής και νεοναζιστικής βίας. Να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους τους πολίτες: Οι κοινωνίες μας έχουν τελειώσει με το ναζισμό!

Γιατί ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει. Γιατί οι ναζί στους δρόμους μας απειλούν όλους και όλες.

Για αυτούς τους λόγους, την Τετάρτη 7 Οκτώβρη 2020, στις 10.00 π.μ θα είμαστε στο Εφετείο Αθηνών, πραγματοποιώντας στάση εργασίας, μαζί με τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς της χώρας.

Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κοιτάμε απλά τη δουλειά μας

Δεν είναι οργάνωση Πολιτική, Δεν είναι οργάνωση Κοινωνική, Δεν είναι Αθώοι.

Είναι οργάνωση εγκληματική και η θέση της είναι στη Φυλακή

Υπογράφουν οι (ο κατάλογος είναι ανοιχτός):

Αϊτάρω – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Βαγόνι – Συνεργατικό Καφενείο

Διάπλους – Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Ροκάνι – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Συν-Αλλοις – Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας

Commonspace – Συνεταιρισμός Εργαζομένων

Dock – Συνεργατικός Χώρος Κ.ΑΛ.Ο

Lulu Athens– Συνεταιριστικό Καφέ

Red ‘n Noir – Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο Καφέ

Roes Cooperativa – Κοιν.Σ.Επ.

SCI Hellas – Κίνηση Εθελοντών

Sociality – Συνεταιρισμός Εργαζομένων

The Beehive Community – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Κ.A.Λ.Ο: “Από την ιδέα στην ετοιμότητα”

Αυτό τον Οκτώβριο θα οργανώσουμε πρόγραμμα επιμόρφωσης 50 ωρών, χωρίς οικονομικό αντίτιμο που αφορά στη Δημιουργία μιας Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Από την ιδέα στην ετοιμότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους έως 29 ετών που είναι άνεργες / άνεργοι και που δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα

Πολλές φορές έχουμε μια ωραία, καινοτόμα ιδέα ή θέλουμε να επιχειρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία μας. Χρειάζεται όμως να ακολουθήσουμε μια σειρά βημάτων έτσι ώστε να κάνουμε την κατάλληλη προετοιμασία προτού ξεκινήσουμε την οικονομική δραστηριότητα. Λέγεται ότι ο σχεδιασμός χωρίς δράση είναι μάταιος. Ναι, αλλά η δράση χωρίς σχεδιασμό είναι μοιραία. Ο σχεδιασμός λοιπόν κρίνεται απαραίτητος για να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας μας, για να δουλευτεί η ομάδα, για να προετοιμαστούμε κατάλληλα!

Οι θεματικές ενότητες που θα δουλέψουμε είναι οι εξής:

 • Στοιχεία Στρατηγικού Σχεδιασμού (αποστολή, όραμα, αξίες και στοχοθεσία)
 • Κοινωνικός Αντίκτυπος & Κοινωνική Καινοτομία
 • Η Επιχείρηση Κ.ΑΛ.Ο και το Περιβάλλον της
 • Marketing Κ.ΑΛ.Ο & Οικονομική Βιωσιμότητα
 • Οργάνωση & Διοίκηση Ομάδας
 • Αποτελεσματικό Management
 • Διαδικασίες Ίδρυσης μιας Επιχείρησης

Στο τέλος της κατάρτισης θα είστε σε θέση να πάρετε όλες τις απαραίτητες αποφάσεις για να προχωρήσετε στη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης, ενός συνεταιρισμού, ενός φορέα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Θα έχετε γνωρίσει όλα τα απαραίτητα βήματα σχεδιασμού έτσι ώστε να εκκινήσετε με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και να πραγματοποιήσετε την έξοδό σας στην αγορά.

Τόπος Διεξαγωγής: Zoom Meeting

Ώρες Διεξαγωγής: 11:00 – 16:00

Ημέρες Διεξαγωγής:

Τετάρτη 14/10 Πέμπτη 15/10 Παρασκευή 16/10
Πέμπτη 22/10 Παρασκευή 23/10
Πέμπτη 29/10 Παρασκευή 30/10
Τετάρτη 04/11 Πέμπτη 05/11 Παρασκευή 06/11

To Dock σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας και τις Roes Cooperativa υλοποιεί τα συγκεκριμένα προγράμματα επιμόρφωσης για την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας μεταξύ νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή άλλης κατάρτισης, μέσα από το πρόγραμμα Young Entrepreneurs Succeed (YES!). Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν. Οι ομάδες που θα δημιουργηθούν από το πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες καθοδήγησης και πρόσβασης σε χρηματοδότηση για να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.