#menoumemazi: Ένας κόμβος ενημέρωσης που προάγει την αλληλεγγύη

” Mένουμε σπίτι δε σημαίνει μένουμε μόνοι ούτε άπραγοι, στήνουμε δίκτυα αλληλοβοήθειας στις γειτονιές μας, στεκόμαστε δίπλα στους γύρω μας “

Με ενθουσιασμό σας παρουσιάζουμε μια νέα ιστοσελίδα, μια αυτοοργανωμένη προσπάθεια ανθρώπων και ομάδων σχετιζόμενων με τις νέες τεχνολογίες, που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικούς συνεταιρισμούς και κοινωνικά εγχειρήματα: https://menoumemazi.org/

“Σκοπός αυτής ιστοσελίδας είναι να αποτελέσει έναν κόμβο συλλογής και διάδωσης πληροφοριών καθώς και παροχής ψηφιακών εργαλείων, στηρίζοντας την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια.”

Ένας τέλειος κόμβος ενημέρωσης, στον καταιγισμό της πληροφορίας που δεχόμαστε και παράγουμε καθημερινά!

Ακολουθήστε το #menoumemazi στο Facebook και στο Twitter

Ενημέρωση για την εξ αποστάσεως λειτουργία μας

Επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μας παίρνετε τηλέφωνο:

Dock > 2130883758
Kέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο > 2106437570

2. Κλείστε ραντεβού με εξατομικευμένο αίτημα ενημέρωσης ή υποστήριξης:

3. Επικοινωνείστε μέσω website:

4. Μπορείτε να παρακολουθήσετε online τα ενημερωτικά σεμινάρια του Κέντρου Στήριξης κάθε Πέμπτη 11.30-14.00. Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για κράτηση θέσης > https://kentrostirixiskalo.online/ypiresies-enimerosis/forma-epikoinonias-ypiresies-enimerosis/

 

Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

[ αναδημοσίευση από Heinrich-Böll-Stiftung ]

Το ελληνικό παράρτημα του ιδρύματος Heinrich-Böll στη Θεσσαλονίκη προχώρησε στην έκδοση ” Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση”.

Στην παρούσα έκδοση, η νομικός Ιφιγένεια Δουβίτσα, αναλύει και συγκρίνει τις προβλέψεις των επιμέρους νόμων για τις διαφορετικές κατηγορίες των συνεταιρισμών και παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για έναν νέο νόμο-πλαίσιο με στόχο την ενοποίηση του ελληνικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως συνιστάται επιτακτικά από διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Συνεταιριστικές Ενώσεις. Ελπίζουμε αυτές οι προτάσεις να αξιοποιηθούν από τους συνεταιρισμούς και τα άλλα συνεργατικά εγχειρήματα έτσι ώστε να ξεπεράσουν έμπρακτα τη θεσμική τους διαίρεση, να δημιουργήσουν ένα νέο εύρωστο συνεταιριστικό κίνημα και να διεκδικήσουν μία ενιαία νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα.

Η έκδοση κυκλοφορεί ήδη ηλεκτρονικά ενώ θα είναι διαθέσιμη σύντομα και σε έντυπη μορφή

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο Γ.Ε.ΜΗ

Παρακάτω η σχετική ενημέρωση που απέστειλε η προϊστάμενη της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο, κ. Ελένη Κοντονάσιου:

 

Με το ν.4635/2019 (Α’167)«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» θεσπίζεται υποχρέωση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης.» (περ. στ’. παρ.1 αρ.86). Η έναρξη ισχύος αυτής της υποχρέωσης βάσει της παρ.3 αρ.116 του ίδιου νόμου ορίζεται σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος (30-10-2019), ήτοι από 31-1-2020.

Με την παρ.4 αρ.86 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων ή νομικών οντοτήτων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, όπως επίσης ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων σε άλλα μητρώα, η αρμοδιότητα των οποίων μεταφέρεται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ.

Όπως μας ενημέρωσε  η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ και δεν έχει πραγματοποιηθεί η ανωτέρω μεταφορά στο ΓΕΜΗ,  δεν υφίσταται εκ των πραγμάτων εγγραφή των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο Γ.Ε.ΜΗ και συνεπώς δεν μπορεί να εκδοθεί καμία βεβαίωση καταχώρησης/τροποποίησης τους μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι έως και την ουσιαστική ενεργοποίησης της ανωτέρω πρόβλεψης, για την οποία θα υπάρξει αρμοδίως ενημέρωση, η διαδικασία εγγραφής, τροποποίησης στοιχειών, διαγραφής και έκδοσης βεβαιώσεων σχετικά με τις Κοιν.Σ.Επ συνεχίζει να πραγματοποιείται με την διαδικασία που προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4430/2016  (Α’205) και την Υ.Α 61621/2643/30-12-2016 (Β’56/2017))

Δύο μέρες για την Κ.ΑΛ.Ο στην Πολωνία

Πριν λίγες μέρες βρεθήκαμε για ένα 2ήμερο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στη Βαρσοβία της Πολωνίας, όπου ως Ripess EU συμμετέχουμε στο πρόγραμμα BUSSE (Building Up SSE). Το πρόγραμμα είναι μια στρατηγική συνεργασία φορέων Κ.ΑΛ.Ο για ανάπτυξη καινοτομίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών ενώ αποσκοπεί στη διάδοση των πρακτικών και δραστηριοτήτων της Κ.ΑΛ.Ο, παρέχοντας σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.


Στα πλαίσια του προγράμματος θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης με 4 ενότητες και υποστηρικτικό υλικό τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες αποτελούνται από:

1) Ανάπτυξη και μετατροπή φορέα σε εγχείρημα Κ.ΑΛ.Ο

2) Ενδυνάμωση Κοινοτήτων εντός πλαισίου Κ.ΑΛ.Ο

3) Αρχές Κ.ΑΛ.Ο σε συνεταιρισμούς

4) Πρακτικές Κ.ΑΛ.Ο με βάση αξίες της διατροφικής κυριαρχίας.


Την πρώτη μέρα μελετήσαμε τις 4 ενότητες ως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, συζητήσαμε προκλήσεις που έχουν προκύψει, εντοπίσαμε κενά και εργαστήκαμε στη βελτίωσή τους.

Τη δεύτερη μέρα επισκεφτήκαμε τον συνεταιρισμό Dobrze της Πολωνίας που διατηρεί δύο παντοπωλεία στο κέντρο της Βαρσοβίας και ανταλλάξαμε εμπειρίες μεταξύ άλλων για θέματα όπως διακυβέρνηση, συμμετοχή, οργάνωση & λειτουργία ενός συνεταιρισμού τροφής.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το 2ο Πολωνικό Φόρουμ για την Διατροφική Κυριαρχία*. Συμμετείχαμε στο εργαστήριο που αφορούσε την δικτύωση για περιφερειακές και διαπεριφερειακές συνεργασίες. Το εργαστήριο κινήθηκε τους εξής τρεις άξονες:

1) Ενδυνάμωση της Κ.ΑΛ.Ο μέσω περιφερειακών προγραμμάτων,

2) Συνέργειες για Διατροφική Κυριαρχία και για Αγρο-Οικολογική Εκπαίδευση και

3) Συνέργειες μεταξύ Εναλλακτικών Δικτύων Τροφής.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εταίρους του προγράμματος BUSSE, Ekumenická Akademie (Τσεχία), Dobrze (Πολωνία), Utopia (Ουκρανία), ksoe (Αυστρία) και το ευρωπαϊκό δίκτυο για την Κ.ΑΛ.Ο Ripess EU για την ευκαιρία να μάθουμε και να συζητήσουμε για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη καθώς και για όλη την εμπειρία που αποκομίσαμε στις θεματικές.

Ασχολείστε με την εκπαίδευση στην Κ.ΑΛ.Ο;

Σας αφορά το ζήτημα της διατροφικής κυριαρχίας;

Θέλετε να λάβετε περισσότερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπαιδευτικές του ενότητες;

Αν ναι, συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.*Η Διατροφική Κυριαρχία, προσεγγίζει την υπεράσπιση του κυριαρχικού δικαιώματος των ανθρώπων στη γεωργία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον τους.

Ο 3ος κύκλος αιτήσεων για τις υπηρεσίες υποστήριξης του Κέντρου Στήριξης ξεκίνησε!

Ξεκίνησε 10 Μαρτίου 2020 ο 3ος κύκλος αιτήσεων για τις υπηρεσίες υποστήριξης του Κέντρου Στήριξης

Αφορά:

➡️Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αίτηση Χρηματοδότησης

➡️Εκπόνηση Marketing Plan

➡️Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Καταληκτική ημερομηνία του 3ου κύκλου: 10 Μαρτίου 2020

Λίγα λόγια για τις υπηρεσιες:

  1. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αίτηση Χρηματοδότησης: αφορά υπάρχοντες και νέους φορείς Κ.ΑΛ.Ο που θέλουν να κάνουν αίτηση χρηματοδότησης όλης ή μέρος της δραστηριότητάς τους. Ποιο συγκεκριμένα:

Είτε αφορά το κεφάλαιο εκκίνησης , είτε την ανάπτυξη του φορέα σας, είτε κάποια δράση που θέλετε να υλοποιήσετε αν θέλετε να απευθυνθείτε για οικονομική ενίσχυση σε κάποιον φορέα ή πρόγραμμα χρηματοδότησης θα χρειαστεί να δείξετε μεταξύ άλλων τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε και πώς θα το κάνετε.

Με την υπηρεσία Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αίτηση Χρηματοδότησης θα σχεδιάσουμε μαζί το επιχειρηματικό σας σχέδιο που θα αφορά την χρηματοδότηση όπου και θα εκπαιδευτείτε παράλληλα στα θέματα που το αποτελούν. Στη συνέχεια θα σας βοηθήσουμε να κάνετε αίτηση στον Φορέα που θα μας υποδείξετε.

  1. Εκπόνηση Marketing Plan: αφορά υπάρχοντες και νέους φορείς Κ.ΑΛ.Ο που θέλουν να σχεδιάσουν την εισαγωγή ή ανάπτυξή τους στην αγορά. Ποιο συγκεκριμένα:

Για να δραστηριοποιηθείτε θα πρέπει να ασχοληθείτε με θέματα που σχετίζονται με την αγορά που απευθύνεστε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Θα πρέπει να διευκρινίσετε μεταξύ άλλων: ποια είναι η στοχοθεσία και η τακτική σας (σε σχέση με την αγορά), ποια θα είναι η τιμολογιακή πολιτικής σας, πώς θα προωθήσετε αλλά και θα διανέμετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, με ποιον τρόπο θα κινηθείτε τους επόμενους μήνες, τι κόστος θα έχουν οι σχετικές αποφάσεις σας.

Με την υπηρεσία Εκπόνηση Marketing Plan θα σχεδιάσουμε μαζί το σχέδιο marketing σας όπου θα εκπαιδευτείτε παράλληλα στα θέματα που το αποτελούν.

  1. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ: αφορά υπάρχοντες και νέους φορείς Κ.ΑΛ.Ο που θέλουν να σχεδιάσουν ή να βελτιώσουν την δραστηριότητάς τους. Ποιο συγκεκριμένα:

Ποιο είναι το όραμα, ο σκοπός και ο λόγος ύπαρξης και οι στόχοι του Φορέα. Ποια είναι η δραστηριότητα και ποια τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες; Ποια είναι η αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα και ποιοι οι αποδέκτες τους; Ποια θα είναι η ταυτότητα του Φορέα και πως θα επικοινωνηθεί προς τα έξω; Ποιος είναι ο οικονομικός σχεδιασμός και πώς είναι οργανωμένος ο Φορέας.

Με την υπηρεσία Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ θα σχεδιάσουμε μαζί το επιχειρηματικό σας σχέδιο σας όπου θα εκπαιδευτείτε παράλληλα στα θέματα που το αποτελούν. Εφόσον δεν είστε Φορέας Κ.ΑΛ.Ο θα σας υποστηρίξουμε στη συνέχεια ώστε να υποβάλετε την αίτησή για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ.

Δείτε περισσότερα: https://kentrostirixiskalo.online/ypiresies-ypostirixis/

Συνέργεια του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τον Συντονισμό Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Αθήνας

Το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών και η ένωση φορέων Κ.ΑΛ.Ο “Συντονισμός Φορέων ΚΑλΟ Αθήνας” ενώνουν τις δυνάμεις τους για την από κοινού αύξηση της ορατότητας της Κ.ΑΛ.Ο κατ΄ αρχήν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
 
Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας, είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας του Συντονισμού, βελτιώνοντας τα υπάρχοντα κανάλια ( website, facebook page). Τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα αποφασίστηκε η εκ νέου λογοτύπηση του Συντονισμού (rebranding).
 
Η συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα της δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οδηγού για την σωστή χρήση και ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών που διαθέτουν οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο.Τα ήδη υπάρχοντα αλλά και νέα μέλη της ένωσης, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν.
 
Απώτερος στόχος της συνεργασίας, είναι η διεύρυνση του κοινού απεύθυνσης της ένωσης και η ισχυροποίηση του εκπεμπόμενου μηνύματος. Από το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι καλύτερη η (ψηφιακή) αναγνωρισιμότητά (brand awareness) του Συντονισμού στους ίδιους τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και άρα η ενδυνάμωση της συλλογική εκπροσώπησής τους μέσω αυτής.
 
Ο Συντονισμός Φορέων ΚΑλΟ Αθήνας αποτελείται από υγιείς φορείς Κ.ΑΛ.Ο που δραστηριοποιούνται πολλά χρόνια στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας ενώ τα μέλη της συμμετέχουν στη συλλογική ιδιοκτησία των επιχειρήσεών τους ασκώντας οριζόντια διοίκηση στους φορείς τους.
 
Το Kέντρο Στήριξης (δράση του ΕΣΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος “Επιχειρησιακό Πρόγραμμά: 3 – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»), παρέχει υπηρεσίες γενικής πληροφόρησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο καθώς και υπηρεσίες Υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Εργαστήριο για τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο

[ αναδημοσίευση από  Heinrich Böll Stiftung Greece ]

Το Νοέμβριο του 2019, είχαμε την ευκαιρία μέσα από την εμπλοκή μας στο κλειστό εργαστήριο που διοργάνωσε το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας να συζητήσουμε με άλλα Κέντρα Στήριξης αλλά και φορείς που παρέχουν υποστήριξη  τις δυνατότητες της δράσης που αφορά τα Κέντρα Στήριξης, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών, τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, τα πρώτα συμπεράσματα της 8μηνης λειτουργίας μας  και τις δυνατότητες για κοινές δράσεις των Κέντρων Στήριξης.

Ακολουθεί το κείμενο που δημοσιευτηκε στη σελίδα του Heinrich Böll Stiftung Greece:

Στο εργαστήριο με τίτλο: «Κέντρα στήριξης της ΚΑΛΟ: εργαλεία, πρακτικές και προοπτικές», συμμετείχαν μέλη και στελέχη Κέντρων Στήριξης τυπικών και άτυπων.

Από την πλευρά των τυπικών Κέντρων Στήριξης (χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας) συμμετείχαν τα Κέντρο Στήριξης: Κέρκυρας, Κορινθίας, Μαγνησίας, Χανίων, Φωκίδας και το Dock Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία στην Αθήνα το οποίο είχε αναλάβει και το συντονισμό του εργαστηρίου.

Από την πλευρά των άτυπων κέντρων στήριξης συμμετείχαν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας, το Κέντρο Στήριξης Γυναικών ΕΡΓΑΝΗ, το Πρόγραμμα Επιχειρώ Κοινωνικά του Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, το Impact Hub Athens το οποίο φιλοξένησε και όλες τις δράσεις του 6ου Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, η Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΠΡΩΣΚΑΛΟ), η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Κοινωνικό και Αλληλέγγυο Κονσεπτ και το Higgs μια δομή στήριξης εθελοντικών ομάδων και Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών στην Αθήνα.

Αρχικά, τα στελέχη κλήθηκαν να συζητήσουν τους τρόπους μέσα από τους οποίους προσεγγίζουν το ευρύτερο κοινό με στόχο τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Μέσα στις πρακτικές που αναφέρθηκαν τονίστηκε η σημασία της παρέμβασης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις με παρεμφερές περιεχόμενο (π.χ. συνεργατικά φεστιβάλ, αλλά και συναυλίες ή/και πολιτιστικές εκδηλώσεις). Επίσης, αναφέρθηκε η αναγκαιότητα χαρτογράφησης και διασύνδεσης με δομές σε κάθε περιοχή παρέμβασης (π.χ. δήμοι, λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δομές απεξάρτησης, τοπικά υποκαταστήματα ΟΑΕΔ). Ωστόσο, τονίστηκε ότι η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία δεν είναι μονόδρομος και δεν αποτελεί πανάκεια για όλα τα άτομα τα οποία αναζητούν εργασία.

Στη συνέχεια, περιγράφηκε το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρονται και ο τρόπος με τον οποίο δομείται η συμβουλευτική στήριξη και η εκπαίδευση-κατάρτιση των ενδαφερομένων να ιδρύσουν/δημιουργήσουν μία κοινωνική επιχείρηση ή γενικότερα ένα εγχείρημα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στα συνημμένα αρχεία, μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις ορισμένων Κέντρων Στήριξης που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Τέλος, τέθηκαν ζητήματα για τη δυνατότητα να επιδιωχθεί μία οικοσυστημική προσέγγιση ως προς την ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας σε κάθε περιοχή. Πώς δηλαδή μπορούν τα εγχειρήματα που υποστηρίζονται (νέα ή/και υφιστάμενα) να αποκτήσουν μία συναντίληψη κοινότητας αναπτύσσοντας συνεργασίες μεταξύ τους.

DOCK.pdf
KALO Chanion.pdf
KALO Magnesias.pdf

Save the dates: 5 μέρες ενδυνάμωσης για επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο.

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας του κεντρικού τομέα Αθηνών διοργανώνει μια σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων ( ημερίδες, θεματικά εργαστήρια, ανάδειξη καλών πρακτικών, εκπαιδευτικά σεμινάρια) που στόχο θα έχουν την ενδυνάμωση φορέων Κ.ΑΛ.Ο σε διαφορετικούς τομείς. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50.

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις είναι χωρίς αντίτιμο, είναι όμως απαραίτητη η κράτηση θέσεων ( βλ. παρακάτω)

Δείτε αναλυτικά τις εκδηλώσεις:

Χρηματοδοτικά εργαλεία για Κ.ΑΛ.Ο

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020  και ώρα 17.00 με 21.00

Ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν σήμερα οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο.;  Τι θα πρέπει να προσέξουν κατά την επιλογή τους; Ποιες δυνατότητες προσφέρουν και ποιους κινδύνους ελλοχεύει η υλοποίησή τους; Τι πληροφορίες και ποιές δυνατότητες μπορεί να σας προσφέρει το Κέντρο Στήριξης;

Δείτε το Facebook event και κάντε κράτηση θέσης εδώ


Επιχειρηματικότητα & Επιχειρηματικά Μοντέλα Κ.ΑΛ.Ο: επιτακτική ανάγκη για την βιωσιμότητά μας

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9:00 – 14:00

Τι σχέση μπορεί να έχει η επιχειρηματικότητα, το επιχειρηματικό μας μοντέλο με τη Κ.ΑΛ.Ο; Είναι έννοιες διφορούμενες ή μήπως τελικά υπάρχει σύγκλιση μεταξύ τους; Γιατί είναι απαραίτητα στοιχεία για την βιωσιμότητά μας;

Στόχος του σεμιναρίου-εργαστηρίου είναι να έρθουμε σε επαφή με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματικού μοντέλου και της Κ.ΑΛ.Ο και να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ τους. Επιπλέον θα δημιουργήσουμε και θα αναλύσουμε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα εντός του πλαισίου της Κ.ΑΛ.Ο. Τέλος θα μάθουμε να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε κινδύνους στα επίπεδα: πελάτες / ωφελούμενοι, προϊόν & αγορά.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φορείς Κ.ΑΛ.Ο που τους απασχολεί η βιωσιμότητά τους αλλά και σε ομάδες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Δείτε το Facebook event και κάντε κράτηση θέσης εδώ


Εργασία και καθημερινή ζωή σ΄ένα φορέα Κ.ΑΛ.Ο: μοντέλα διαχείρισης, πολλαπλοί ρόλοι, και αρμοδιότητες

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα  17:00 – 21:00

Συλλογική διαχείριση, εργασία και ιδιοκτησία ένα υπέροχο μπλέξιμο. Στόχος του σεμιναρίου-εργαστηρίου είναι να διαχωρίσουμε τη διοίκηση και τη διαχείριση ενός φορέα Κ.ΑΛ.Ο, να διερευνήσουμε δημοκρατικά μοντέλα οργάνωσης,  να εντοπίσουμε τους πολλαπλούς ρόλους που έχουν οι εργαζόμενοι/ες σε συνεργατικά σχήματα, να προσδιορίσουμε τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που πηγάζουν από την τριπλή φύση του εγχειρήματος.

Kάντε κράτηση θέσης εδώ


Marketing Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Κ.ΑΛ.Ο

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00 – 21:00

Το σεμινάριο – εργαστήρι στοχεύει στο να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος & μιας υπηρεσίας, να μπορούμε να ενσωματώσουμε την προσέγγιση της Κ.ΑΛ.Ο και να  χρησιμοποιούμε το marketing matrix ως αξιολόγηση του αντίκτυπου της δράσης μας σε κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον.

Κάντε κράτηση θέσης εδώ


Συνεργώ, συνεργείς.. συνεργούμε

Τρίτη  4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00 – 21:00

Τι γίνεται όταν διαφορετικοί φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους;

Πώς μπορούμε αναπτύξουμε αποτελεσματικές συνέργειες;

Κάντε κράτηση θέσης εδώ


Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για το πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης στο site του Κέντρου Στήριξης.

Κάντε τα δώρα σας από τη Σ.Ε.ΒΙΟΜΕ. Οικολογικά, Αλληλέγγυα, Συνεργατικά!

Κάντε τα δώρα σας από τη Σ.Ε.ΒΙΟΜΕ. Οικολογικά, Αλληλέγγυα, Συνεργατικά!

Το πακέτο δώρου περιλαμβάνει:

– 1 Πλάκα Σαπούνι με Πέντε Έλαια με εκχύλισμα φυσικών βοτάνων (120gr)

– 1 Πλάκα Σαπούνι με αιθέριο έλαιο λεβάντα (120gr)

– 1 Πλάκα Σαπούνι Φυτικών Ελαίων με Δαφνέλαιο και Εκχύλισμα Τσουκνίδας, από βιολογικό ελαιόλαδο (120gr)

– 1 Υγρό Σαπούνι Περιποίησης με Δαφνέλαιο (300ml)

– 1 Υγρό Σαπούνι Περιποίησης με Αιθέριο Έλαιο Λεβάντα (300ml)

– 1 Κρεμοσάπουνο Χεριών με Αιθέριο Έλαιο (Μέντα, Πεύκο, Λεμόνι, Ευκάλυπτος – 500ml)

Συσκευασία: Χάρτινη

Τιμή: 10 ευρώ

e-shop: https://www.viomecoop.com/-139.html

Τηλ.: 2313031154 (Θεσσαλονίκη)

2130437163 (Αθήνα)

e-mail: [email protected]