Διευκρινίσεις για εγγραφή φορέων Κ.ΑΛ.Ο στο Γ.Ε.ΜΗ.

Eκδόθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η υπ’ αριθμ. 61212/436/29-6-2022 εγκύκλιος  με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ., των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σχόλιο: Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο συνεχίζουν να εγγράφονται στο μητρώο φορέων Κ.ΑΛ.Ο χωρίς να προβούν σε καμία άλλη επιπλέον κίνηση μέχρι  1/10/2022.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

BackToTop