Προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

Το Dock, συμμετέχει στο πρόγραμμα «EmploySSE: Προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας» που υλοποιείται από έξι ευρωπαϊκές οργανώσεις.

Περιγραφή

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι να εφαρμόσει και να προωθήσει το πλαίσιο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Επαγγελματική και Εκπαιδευτική Κατάρτιση (ΕΕΚ).

Tο όραμα είναι μια ολοκληρωμένη κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη των νεότερων γενεών, η οποία ενσωματώνει εναλλακτικά κοινωνικοοικονομικά μοντέλα στο πλαίσιο ιδεών και στάσεων.

Επιπλέον, το έργο κατανοεί την ΕΕΚ και ιδιαίτερα την συνεχιζόμενη ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής: Η ΕΕΚ θα μπορούσε να προετοιμάσει τους μαθητές για μια ευρεία απασχόληση σε χαλαρά καθορισμένες επαγγελματικές ροές και όχι σε εργασίες και ρόλους στο χώρο εργασίας που σχετίζονται με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Στόχοι του προγράμματος:
Πρώτον, να γίνει η Κ.ΑΛ.Ο ορατή στην αγορά εργασίας όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, την απασχολησιμότητα και τη βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα εισάγουμε στοιχεία επαγγελματικού προφίλ εκπαιδευτών στην Κ.ΑΛ.Ο

Δεύτερον, να παρέχει στους εκπαιδευτές ΕΕΚ καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας εφαρμόζοντας εναλλακτική παιδαγωγική εμπειρία.

Τρίτον, η ενδυνάμωση των εκπαιδευτών και επομένως των εκπαιδευομένων με νέες προσεγγίσεις, δεξιότητες και ικανότητες που προέρχονται από την Κ.ΑΛ.Ο στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Ιστοσελίδα

Επισκευτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος πατώντας εδώ

Χρηματοδότηση

Δράσεις

Ένας οδηγός εκπαιδευτή ΕΕΚ στην Κ.ΑΛ.Ο (δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις,
μαθησιακά αποτελέσματα).


  • Δείτε τον οδηγό στα Αγγλικά εδώ

Ένα κοινό πακέτο τεσσάρων εκπαιδευτικών ενοτήτων στην Κ.ΑΛ.Ο. με τις εξής θεματικές:

Ενότητα 1: “Εισαγωγή στην Κ.ΑΛ.Ο. και τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Ορισμοί, Αξίες και Αρχές”

Δείτε το κείμενο στα ΕΛΕΝ

Ενότητα 2: “Δημοκρατική διαχείριση και οριζόντια διακυβέρνηση των εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο.”

Δείτε το κείμενο στα ΕΛΕΝ

Ενότητα 3: “Σχεδιασμός Προϊόντων/ Υπηρεσιών εντός του επιχειρησιακού πλαισίου της Κ.ΑΛ.Ο.”

Δείτε το κείμενο στα ΕΛΕΝ

Ενότητα 4: “Αναπτύσσοντας το οικοσύστημα: Τοπική Ανάπτυξη, Οικονομικές Ροές και Δικτυώσεις”

Δείτε το κείμενο στα ΕΛΕΝ


Προτάσεις πολιτικής για τη συμπερίληψη αυτών των εκπαιδευτικών ενοτήτων Κ.ΑΛ.Ο στα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εταίροι του Προγράμματος

BackToTop