Επεξεργασία.Dock για τον Νόμο 4430/2016

Helpdesk – Επεξεργασία.Dock για τον Νόμο 4430/2016

Το κείμενο του Helpdesk του Dock  μαζί με τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουμε συγκεντρώσει  φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης του νέου νόμου για την ανάπτυξη των Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).