Συνεργώ, συνεργείς, Συνεργούμε

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50, Αθήνα, Attiki

Τι γίνεται όταν διαφορετικοί φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους; Πως μπορούμε αναπτύξουμε αποτελεσματικές συνέργειες; Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν: Παράγω – Επιχειρώ Κοινωνικά Η ένωση Κοιν.Σ.Επ. “παράγω-επιχειρώ κοινωνικά” είναι η ανάγκη έκφρασης των μικρών συνεργατικών μονάδων παραγωγής, η ανάγκη συνύπαρξης και οργάνωσης, η ανάγκη

Εκπαιδευτές/τριες σε δράση: Σεμινάριο για την επαγγελματική κατάρτιση στην Κ.ΑΛ.Ο προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Dock Eslin 14, Αθήνα

Εργάζεσαι στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων και σ’ ενδιαφέρει η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία; Εργάζεσαι στο χώρο της μη τυπικής μάθησης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, οριζόντιου management και κοινωνικού αντικτύπου; Συμμετέχεις σ’ ένα φορέα Κ.ΑΛ.Ο με αντικείμενο την εκπαίδευση; Το Dock- Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, προσφέρει σε

BackToTop