Συνεργώ, συνεργείς, Συνεργούμε

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50, Αθήνα, Attiki, Greece

Τι γίνεται όταν διαφορετικοί φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους; Πως μπορούμε αναπτύξουμε αποτελεσματικές συνέργειες; Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν: Παράγω – Επιχειρώ Κοινωνικά Η ένωση Κοιν.Σ.Επ. “παράγω-επιχειρώ κοινωνικά” είναι η ανάγκη έκφρασης των μικρών συνεργατικών μονάδων παραγωγής, η ανάγκη συνύπαρξης και οργάνωσης, η ανάγκη

Εκπαιδευτές/τριες σε δράση: Σεμινάριο για την επαγγελματική κατάρτιση στην Κ.ΑΛ.Ο προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Dock Eslin 14, Αθήνα, Greece

Εργάζεσαι στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων και σ’ ενδιαφέρει η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία; Εργάζεσαι στο χώρο της μη τυπικής μάθησης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, οριζόντιου management και κοινωνικού αντικτύπου; Συμμετέχεις σ’ ένα φορέα Κ.ΑΛ.Ο με αντικείμενο την εκπαίδευση; Το Dock- Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, προσφέρει σε