Τι είναι το Forum-2

Εκτός από επιμέρους επαφές, συμμετοχές σε αποστολές και παρεμβάσεις συμμετείχαμε στην οργανωτική ομάδα του UniverSSE 2017 και συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε μέλη της πανευρωπαϊκής δικτύωσης Ripess EU.