Στόχος για Συνεργασίες

Καρποί Αλληλεγγύης

Στόχος για Συνεργασίες

Η επιλογή των παραγωγών γίνεται με στόχο τη στήριξη ιδιαίτερων οικολογικών, συνεταιριστικών και κοινωνικά υπεύθυνων μοντέλων παραγωγής και διακίνησης που προωθούν την συλλογικότητα και την συνεργασία των μελών τους αντί της ιδιοτέλειας.

Η ποιότητα και η ασφάλεια του προϊόντος, η δίκαιη τιμή για τον παραγωγό,  η ιστορία πίσω από συνεταιρισμό ή την ομάδα παραγωγών, η δυνατότητα ο συνεταιρισμός να τυποποιεί και να εξάγει ή να προωθεί μέσα από αλληλέγγυα κανάλια το προϊόν του, η σύνδεση με την τοπική κοινωνία και το ουσιαστικό ενδιαφέρον να “χρησιμοποιήσουμε” ένα καλό προϊόν για να στηρίζουμε αλληλέγγυες δράσεις στην Ελλάδα αλλά και την ενδυνάμωση των υπαρχόντων συνεταιρισμών είναι τα κίνητρά μας για να συνεργαστούμε με παραγωγούς και συνεταιρισμούς.

Μας ενδιαφέρει η ομάδα παραγωγών/ συνεταιρισμός να χτίσει σχέσεις αλληλοϋποστήριξης με την κοινωνία που βάλλεται και να οργώσουμε νέους δρόμους παραγωγής, διανομής, εμπορίας και κατανάλωσης έξω από τις υπάρχουσες συμβατικές δομές που δρουν ενάντια στον παραγωγό και τον καταναλωτή, στην ποιότητα της τροφής μας, ενάντια στο σύνολο της κοινωνίας.

Κατανοούμε ότι το ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον πολλές φορές στην πράξη υποχρεώνει σε αποκλίσεις από τις παραπάνω αξίες. Σημασία όμως όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα αλλά και η πρόθεση, η προσπάθεια, οι αξίες και η ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε παραγωγό / συνεταιρισμό.

Συγκεκριμένα θέτουμε  10 άξονες κριτηρίων. Είτε ως στόχος, είτε επί ποινή αποκλεισμού (με μωβ χρώμα)

1. Ποιότητα προϊόντος

 • Είναι ποιοτικά και ασφαλή
 • Προτιμούνται καρποί παραδοσιακών σπόρων
 • Τα βιολογικής ή οργανικής καλλιέργειας έχουν την αξία τους, αλλά και τα ολοκληρωμένης διαχείρισης δεν είναι απορριπτέα.

2. Συσκευασία

 • Είναι στα αγγλικά ή στην αντίστοιχη γλώσσα
 • Έχει όλα όσα προβλέπει η νομοθεσία για κάθε προϊόν

3. Δικαιότερη τιμή για όλους

 • Η τελική τιμή αγοράς, να συμφέρει τους καταναλωτές αλλά να είναι δίκαιη για τους Παραγωγούς

4. Ισοτιμία –Ισονομία

 • Προέρχονται από συνεταιρισμούς ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από μικρούς παραγωγούς.
 • Προάγεται η συλλογικότητα, η συμμετοχή και η συνεργασία των μελών τους.

5. Διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα

 • Επισκεπτόμενοι τις εγκαταστάσεις, και γνωρίζοντας τους παραγωγούς αποκτούμε εκ του σύνεγγυς εικόνα
 • Συλλέγουμε τα πιστοποιητικά ιχνηλασιμότητας, όπου απαιτούνται

6. Υπευθυνότητα – Συνεργατικότητα

 • Καλή Συνεννόηση
 • Δίκαιοι όροι συνεργασίας
 • Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων

7. Αλληλεγγύη

 • Αναπτύσσουν αλληλέγγυα / κινηματική δράση στη κοινότητά τους (κυρίως αφορά τους παραγωγούς)
 • Στηρίζουν ποικιλοτρόπως την τοπική κοινωνία

8. Εργασιακά δικαιώματα

 • Έχουν καλές εργασιακές σχέσεις στις επιχειρήσεις τους

9. Περιβαλλοντική αειφορία

 • Προστατεύουν το περιβάλλον (πχ διάθεση αποβλήτων)
 • Έχουν μικρό οικολογικό αποτύπωμα

10. Κατανόηση της καμπάνιας

 • Αντιλαμβάνονται τους στόχους της καμπάνιας και το ευρύτερο περιβάλλον. Δεν αρκούνται στο εμπορικό σκέλος.